Studentský průvodce sociálním podnikáním

27. 2. 2014

Changemaking 101 zasvěcuje studenty a studentky do tohoto dynamicky se rozvíjejícího podnikatelského segmentu.

Průvodce je navržen tak, aby je nejen inspiroval, ale i podporoval jejich nápady a přinesl koncept sociálního podnikání již na akademickou půdu. V průběhu posledních deseti let vývoj v oblasti sociálního podnikání roste. O sociálním podnikání se již na řadě vysokých škol zcela běžně přednáší. Povědomí o něm se rok od roku zvyšuje. Mnoho mladých lidí však neví, kde na své cestě za poznáním začít, případně jakým způsobem být aktivní.

Právě průvodce Changemaking 101 popisuje nástroje a modely sociálního či společensky prospěšného podnikání, učí studenty, jak se stát lídry a jak se dostat k potřebným informacím. Průvodce obsahuje mimo jiné doporučení a inspiraci, jak během studia založit či úspěšně nastartovat společensky prospěšné podnikání.

Průvodce studentům pomáhá najít odpovědi na otázky, zda jejich nápad představuje opravdovou revoluční změnu, tzv. sociální inovaci, zda je nápad aplikovatelný v praxi, měřitelný a především konkurenceschopný a udržitelný. Poradí, co neopomenout, nebo čeho se naopak při cestě za úspěchem vyvarovat. Najdete zde rovněž inspirativní videa, zajímavé knihy a zkušenosti praktické úspěšných sociálních podnikatelů ze zahraničí.

Nechte se také inspirovat! Příručka Changemaking 101 je online dostupná zde.