Summit OSN schválil nové Cíle udržitelného rozvoje

25. 9. 2015

Národní sítě Global Compact po celém světě, včetně České republiky, připravují prováděcí plány na národní a místní úrovni.

Dnes na Summitu OSN k udržitelnému rozvoji světa v New Yorku oficiálně přijalo 193 členských států nové Cíle udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). Přichází tak s globální dohodou, a to včetně velmi ambiciózních cílů na příštích 15 let, jako je vymýcení světové chudoby, dosažení genderové rovnosti a úspěšný boj s klimatickými změnami.

Pokud se globální rozvojové komunitě podaří zlepšit situaci alespoň v některých z těchto oblastí, bude to pro společnost významný pokrok. S novými cíli se také objevuje nová příležitost pro soukromý sektor, který může využít velkého tržního potenciálu skrytého v řešení těch nejpalčivějších problémů dnešní doby.

Byznys hraje klíčovou roli při dosahování SDGs

Na formulaci SDGs se podíleli i signatáři základních principů United Nations Global Compact, největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN. Global Compact letos slaví 15 let od svého vzniku. Do platformy, která vznikla v roce 2000 za podpory 46 firem, je nyní zapojeno více než 8 500 firem (celkem více než 13 000 organizací) s 60 miliony zaměstnanci ve 165 zemích světa, které jsou připraveny podporovat SDGs zaměřené na problematiku práv žen, protikorupčních opatření, vodního managementu či klimatických změn a využívat přitom působnosti 88 národních sítí Global Compact. Ty se nacházejí ve všech hlavních regionech světa, od dubna 2015 také v České republice. Hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika je Asociace společenské odpovědnosti.

Podpora rozvojových cílů je dlouhodobě podstatnou součástí aktivit Global Compact a jeho Národních sítí. V rámci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs = Millenium Development Goals) se i díky jeho iniciativám, jako např. CEO Water Mandate, podařilo ušetřit enormní množství vody. Stejně tak CEOs po celém světě precizně měří emise a jdou daleko za to, co jim nařizují zákony. Signatáři sesterské iniciativy Global Compact, Principů zodpovědného investování (Principles of Responsible Investments), navíc drží souhrnné jmění více než 10 % globálních financí.

Skrytý tržní potenciál SDGs

SDGs jsou dosud nejhmatatelnějším způsobem, jak byznys může objevit nové obchodní příležitosti v souvislosti s řešením konkrétních sociálních problémů. „Musí však vnímat sociální problémy jako příležitost pro inovace a zvýšení své konkurenční výhody. Zakomponovat světovou rozvojovou agendu do svých vlastních strategií a SDGs uchopit jako komplex toho, co dělá a jak přemýšlí o sdílených hodnotách a vlastních spotřebitelích,“ upřesňuje Lucie Mádlová z Národní sítě Global Compact Česká republika.

Právě Národní sítě jsou klíčem k rozvinutí potenciálu agendy korporátní udržitelnosti po roce 2015 a budou hrát významnou roli v zasazení konceptu UN Global Compact a samotných SDGs do národního, kulturního a jazykového kontextu.