Švédská politika příkladem pro české rodiče

19. 11. 2013

Vyspělost severských zemí a jejich vysoce vybudovaný a dodržovaný respekt k přírodě a životnímu prostředí, ale i celková úroveň společnosti jako takové, je pro nás obdivuhodným tématem.

Švédsko patří mezi jednu z nejvíce rovnostářských zemí na světě. Přímo ve Stockholmu lze nezvykle často narazit na muže s kočárky nebo dělnice s lopatou. Mateřská dovolená není mezi Švédy často skloňovaným pojmem. V reálném životě je zcela běžnou praxí tzv. společná rodičovská dovolená.

Členka našeho týmu, která měla možnost Stockholm a několik místních firem navštívit, reálnost celé problematiky potvrzuje. Častým postojem firem je názor, že těhotenství není překážkou a dítě by nemělo být bariérou v životě. Firmám se tedy stává, že přijímají i těhotné ženy, zejména kvůli jejich dovednostem. Takové matky se vrací do práce mnohem raději a dříve než ty, kterým zaměstnavatel nevychází vstříc.

Nejen zákony a firemní politiky vytvářejí prostředí, které podporuje rovnoprávnost. Základem švédské společnosti je postoj, který upřednostňuje individuum, nikoliv rodinu. Právě takový názor umocňuje rovnocennost mezi muži a ženami a umožňuje švédským matkám pokračovat v kariéře a zároveň pečovat o rodinu. Větší část žen matek pracuje ve Švédsku na krácený úvazek, 6 či 7 hodin denně. V rodině zastávají rovnocenný postoj jako muži. Rodiče ve Švédsku mají společný nárok na rodičovskou, 480 dnů od narození dítěte až do osmi let jeho věku. Každý z nich si přitom musí vybrat alespoň 60 dnů. Děti navštěvují školky již od roku a půl věku, to umožňuje oběma rodičům rozvíjet se v profesním růstu a snadno skloubit práci a rodinu. Mimo to má většina švédských firem zavedené dětské koutky, kde mohou děti zaměstnanců běžně pobývat. Samozřejmostí je flexibilní pracovní doba, která celý koncept work-life-balance perfektně doplňuje.

Na dodržování rovnoprávnosti dohlíží ve Švédku ombudsman (tuto pozici zastává nyní žena) – The Equality Ombudsman (DO). Bojuje proti diskriminaci pohlaví, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, sexuální orientaci nebo věku. Všechny firmy mají za povinnost reportovat své genderové politiky a vypracovávat plány rovnosti. Právě ty si může švédský ochránce lidských práv vyžádat ke kontrole. Firmy ale takové politiky často uplatňují dobrovolně. Vidí v nich konkurenční výhodu a celý koncept genderové rovnosti zapadá do celofiremní strategie.

Ve srovnání s Českou republikou je Švédsko v otázce genderové politiky o podstatný kus napřed. Genderová rovnost je u Švédů založena nejen na zákonech, ale především na předpokladech rovnoprávné jednání bez předsudků dodržovat. Ačkoliv je před námi ještě dlouhý kus cesty, představuje Švédsko dobrý příklad toho, jak to fungovat může a co nám zbývá se ještě doučit.