Světový den životního prostředí se blíží

24. 5. 2014

Jak můžeme omezit negativní vliv na naši planetu? Program OSN pro životní prostředí UNEP zasílá prostřednictvím ambasadorů dobré vůle Gisele Bündchen, Don Cheadle, Ian Somerhalder a Yaya Touré výzvu, ke které se můžete připojit i vy.

Každý z nás je může následovat a snížit tak svůj negativní vliv na planetu. Všichni budeme v budoucnu čelit hrozbám, kterým dnes čelí malé ostrovy. Vše, co proti tomu dnes podnikneme, za to stojí. Světový den životního prostředí, který připadá na 5. června, je jedním z hlavních nástrojů OSN na podporu celosvětového povědomí o ochraně životního prostředí.

V průběhu let dosáhl tento svátek celosvětového rozměru a je oslavován ve více než 100 zemích světa. Neslouží pouze informování široké veřejnosti, ale také jako den, kdy se mají lidé ve svém úsilí o změnu a vliv na planetu spojit a společně pozitivně působit na životní prostředí.

Snižme svou energetickou spotřebu (Don Cheadle)

Rostoucí emise oxidu uhličitého měly v posledních 10 letech vliv na oteplování planety. Oxid uhličitý je nejrozšířenějším skleníkovým plynem, na jehož růstu se zásadně podílí lidská činnost, a to především spotřebou fosilních paliv. Energii můžeme uspořit přechodem na používání úsporných zářivek, jízdou na kole či chůzí, využíváním hybridních automobilů či spolujízdou.

Omezme plýtvání potravinami (Gisele Bündchen)

Vyhodíme více než 1/3 potravin, které vyprodukujeme. Při produkci těchto potravin se snižuje úrodnost půdy a plýtváme vodními zdroji. Skládky jsou zdrojem škodlivých plynů, které způsobují globální oteplování. Tání ledovců v důsledku vyšších teplot zvyšuje hladiny moří, což ohrožuje malé ostrovní státy a nízko položená města po celém světě. Pojďme omezit plýtvání potravin tím, že budeme nakupovat pouze to, co můžeme spotřebovat, potraviny skladovat efektivně, používat zbytky a podporovat supermarkety a restaurace ve snižování jejich odpadu z potravin.

Buďme zelenější (Ian Somerhalder)

Lidé dnes spotřebovávají daleko více, než jim naše planeta může dlouhodobě nabídnout. Znečisťujeme ovzduší skleníkovými plyny, ničíme lesy, hubíme vzácné druhy zvířat, plníme oceány plasty a odpadem. Je čas na udržitelnější způsob života dobrý pro lidi i planetu. Můžeme jej docílit spoluprácí komunit, firem, organizací, škol a jednotlivců, spojit naše zdroje, sílu a schopnosti. Můžeme se více zajímat o to, co které firmy a organizace pro udržitelnost dělají, sázet více stromů, zahradničit, přemýšlet o tom, jaký vliv má naše konkrétné rozhodnutí na planetu Zemi.

Omezme používání plastů (Yaya Touré)

Trvá méně než minutu vyhodit jednou použitý igelitový sáček stejně tak jako plastovou lahev. Ty často skončí v popelnici, na skládce, v oceánech, kde ničí a hubí mořský život. Snažte se omezit používání plastů, noste na nákupy hadrové tašky. V případě, že použijete plastový obal, zamyslete se, zda jej lze použít několikrát.

Jak se do výzvy konkrétně zapojit a přímo následovat svého ambasadora se dozvíte zde.

Další informace (v českém jazyce), jakým způsobem můžete omezit svůj negativní vliv na planetu, naleznete zde.