T-Mobile navázal spolupráci s Transparency International ČR

16. 4. 2015

T-Mobile jako první mobilní operátor v České republice navázal spolupráci s Transparency International ČR (TI) a stal se firemním členem Klubu Transparency International.

Tento klub sdružuje společnosti a jednotlivce, kteří považují korupci za vážný problém a aktivně proti ní bojují.

„Transparency International svou činností znatelně přispívá k omezování korupce po celém světě. Jsme rádi, že můžeme tuto organizaci podpořit,“ říká ředitel právního útvaru T-Mobile Miroslav Uřičař a dodává: „V T-Mobile máme vytvořen fungující Compliance management systém pro prevenci korupce a interních podvodů. Jeho důsledným uplatňováním posilujeme naši firemní kulturu a současně naši pozici důvěryhodného partnera v obchodním prostředí.“

„Klub Transparency International přivítá významného firemního člena a silného hráče, který pomůže efektivně bojovat proti korupci v České republice. Jsme velice rádi, že společnost T-Mobile má jako jedny z hlavních priorit prevenci korupce a compliance a těšíme se na naši spolupráci v rámci Klubu TI,“ konstatuje ředitel TI David Ondráčka.

Spolupráce bude pokračovat formou výměny informací a zkušeností v oblasti prevence a potírání korupce. T-Mobile představí TI konkrétní opatření, která v této oblasti interně aplikuje, a bude s organizací diskutovat další možná vylepšení systému na základě jejích poznatků z dosavadní činnosti.

T-Mobile partnerstvím s TI naplňuje jeden z cílů compliance v rámci skupiny Deutsche Telekom, kterým je dosažení co možná nejvyšší míry transparentnosti, otevřenosti a mravní integrity, zejména v souladu s antikorupčními pravidly. Rizika spojená s porušením těchto pravidel jsou vysoká a způsobené škody mohou být nevyčíslitelné.

Zdroj: TZ T-Mobile, 16. dubna 2015