T&CC školilo pacientskou organizaci Parkinson-Help… a naopak?

7. 12. 2015

Před časem se na nás obrátila Romana Skála-Rosenbaum, ředitelka pacientské organizace Parkinson-Help.

Potřebovala rozvíjet práci v regionálních klubech pro parkinsoniky tak, aby se rozšířila jejich síť, zvýšil dopad působení a o Parkinson-Help bylo více slyšet. Napadlo nás oslovit společnost T&CC, která je rovněž členem Asociace společenské odpovědnosti a vzdělávání a rozvoj jsou jejich denním chlebem.

Během podzimu sestavily lektorky z T&CC společně se zástupci Parkinson-Help obsah a formu školení. Vše se odehrálo ve dnech 27. až 29. listopadu 2015 na Zámku v Kostelci nad Černými Lesy. “Facilitace s cílem posílení komunikace a spolupráce v Parkinson-Help pro nás byla výjimečnou zkušeností. Nejen z profesního hlediska, kde bylo velkou výzvou přenést procesy a pravidla běžně fungující ve firemním prostředí do specifické pacientské organizace, která stojí na zcela odlišných principech. Ale také z osobního hlediska. Členové organizace nás otevřeně a pohostinně přijali mezi sebe a s důvěrou nám místy zábavně, jindy křehce, odkryli kus světa parkinsoniků,“ popisuje svou zkušenost lektorka T&CC, Eliška Remešová.

T&CC je profesionálem v práci s korporátní klientelou. Jsme rádi, že jim zkušenost s jiným typem účastníků umožnila poznat jiné motivace k rozvoji vlastní osobnosti i organizace, se kterou člověka pojí bytostná zkušenost se závažným onemocněním, nikoliv zaměstnanecký poměr či potřeba zvýšit pracovní výkon. „Spojením individuálních přínosů, zkušeností a odhodlání se nám společně podařilo nastavit konkrétní pravidla komunikace a spolupráce, které mohou usnadnit fungování jedinečné organizace,” dodává Eliška Remešová.

Na přínos školení jsme se zeptali i Romana Pošty, který s T&CC připravoval za Parkinson-Help zadání víkendového učení se. „Školení mi dalo jiný úhel pohledu na svou práci, za což moc děkuji. Původně jsme plánovali, že školení zaměříme na identitu Parkinson-Help, ale v průběhu školení vyvstala jiná potřena, na což lektorky okamžitě zareagovaly a přehodily výhybku. Začaly se věnovat naší potřebě, a sice naší struktuře, pochopení funkcí a důležité role každého z nás.“

Pro nás bylo důležité vidět, s jakou bezprostřední ochotou a zápalem se lektorky T&CC chopily této „práce“ bez nároku na jakýkoliv honorář a to, že lidé z Parkinson-Help využili této příležitosti a překlopili nové a naučené znalosti do rozvoje organizace. „Uvědomili jsme si, že každý člen je přínosem pro celek a že jen komunikací a sdílením informací vzniká fungující silná pacientská organizace,“ shrnul přínos Roman Pošta.

Obě organizace chtějí ve svém partnerství pokračovat a my se budeme těšit, čím nás překvapí v roce 2016.