Tesco naplňuje závazky směrem k udržitelnějšímu balení výrobků vlastní značky

7. 12. 2020

Společnost Tesco Stores se v roce 2019 veřejně zavázala k udržitelnějším balení vlastních značek. Oznámila, že odstraní všechny těžko recyklovatelné materiály z obalů vlastní značky všude, kde to půjde, obaly zmenší, a bude pracovat na tom, aby její obaly byly do roku 2025 stoprocentně recyklovatelné.

Jejím prvním krokem k plně recyklovatelným obalům je odstranit z nich veškerý materiál, který je obtížné recyklovat. V důsledku úprav výrobních technologií se povedlo v České republice odstranit 130 tun plastů nevhodných k recyklaci (ve všech jejích provozech ve střední Evropě je to již celkem 454 tun). To je více než 82 % všech těžko recyklovatelných materiálů identifikovaných ve vlastních značkových řadách a očekává, že se zbývajícího těžko recyklovatelného materiálu zbaví se vstupem do roku 2021. Mezi příklady změn patří nahrazení polystyrenu a PVC v portfoliu výrobků snadno recyklovanými materiály, jako jsou PET a polyetylen.

Dobrého pokroku dosáhlo Tesco také při odstraňování nepotřebných obalů. Díky lepšímu designu ze svých produktů odstranilo 64 tun obalů. Příklady odstraněných obalů zahrnují různé kategorie produktů: trvanlivé potraviny, sladkosti, lihoviny nebo výrobky pro zdraví a krásu. Vše v souladu s jejich přístupem, tedy že každý kousek obalu má svůj účel a za zachování maximální bezpečnosti svých výrobků.

Kromě toho dosáhla společnost velkého pokroku i při odstraňování plastů a lepenky ze svých operací. Díky rozšíření opakovaně použitelných zelených přepravek na přepravu lahůdek, masa, ryb a drůbeže snížila odpad vznikající při přepravě, o 97,5 % ve srovnání s přepravními obaly na jedno použití, a snížila emise – o více než 13 890 tun CO2. Zavádí také výrobu vlastních pytlů na odpadky z plastů používaných ve svých provozech, které obsahují 50 % materiálu recyklovaného z provozů. Recykluje ve svých interních recyklačních jednotkách plasty a lepenku, které se z obchodů vrátí do distribučních center, a průběžně pracuje i na dalších produktech „uzavřené smyčky“.

Změny představené během posledních 18 měsíců vycházejí z tzv. principu 4R (z angličtiny Remove – odstraň, Reduce – zredukuj, Reuse – znovu použij, Recycle – recykluj), který Tesco uplatňuje na všech trzích, kde působí. V souladu s tímto přístupem přijímá opatření, aby:

  • Odstranili veškeré nerecyklovatelné a obtížně recyklovatelné obaly;
  • Tam, kde je nelze odstranit, usilovali o jejich omezení;
  • Objevovali nové příležitosti k opětovnému použití, a pokud to prostě nejde, tak;
  • Zajistili, že vše je recyklováno jako součást uzavřené smyčky.

I přes obtížné okolnosti způsobené COVID-19 zůstává společnost zavázána změnit obaly svých výrobků na trvale udržitelnější. Více informací o udržitelnosti obalů společnosti Tesco najdete zde.

Související

Proběhl videomapping na budově Ministerstva vnitra od technologicky kreativní agentury XLAB

Přejít na článek

DPD reaguje na rušení poboček pošt a nasazuje nové samoobslužné boxy ve stejných lokalitách po celém Česku

Přejít na článek