Tesco ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody implementuje opatření k udržitelné výrobě a spotřebě

23. 12. 2022

Světový fond na ochranu přírody (WWF) ve spolupráci se společností Tesco na konferenci v Praze uveřejnil principy udržitelných potravinových systémů, vědecká doporučení pro udržitelnou transformaci potravinářského průmyslu ve střední Evropě. Společnost Tesco implementuje opatření na ochranu planety do svého podnikání.

V současné době je celosvětová produkce potravin příčinou klimatické krize, neboť se podílí 30 % na emisích skleníkových plynů způsobených lidskou činností. Zemědělství zabírá polovinu obydlené půdy na planetě, potravinový systém je tak jednou z největších hrozeb pro přírodu, protože způsobuje až 60 % celosvětového úbytku biologické rozmanitosti.

Principy WWF pro udržitelné potravinové systémy ve střední Evropě jsou vědecky podloženým doporučením pro maloobchodníky, zpracovatele a výrobce potravin. Pro potravinářský průmysl jsou stanoveny konkrétní cíle v oblastech, jako jsou klima, plýtvání potravinami, obaly, odlesňování, zemědělství, rybolov a stravování. Přijetí těchto zásad do obchodní praxe je cestou ke snížení emisí, omezení plýtvání potravinami a udržitelnějším obalům. Společnost Tesco se zavázala implementovat tyto principy ve svém podnikání společně se svými partnery, aby podpořila transformaci směrem k udržitelné výrobě a spotřebě.

Potraviny mají zásadní význam pro naše zdraví a zdraví planety. Ve společnosti Tesco jsme podnikli první důležité kroky ke snížení emisí, omezení plýtvání potravinami a odstranění těžko recyklovatelných materiálů z našich obalů. A jsem rád, že naši dodavatelé dělají totéž. Abychom však skutečně změnili potravinový systém, musíme změnit způsob, jakým jako odvětví spolupracujeme v celém dodavatelském řetězci. Jsem hrdý na to, že dnes mohu zveřejnit akční plán, který již průběžně realizujeme v rámci našich vlastních provozoven. Věřím, že nás budou následovat další společnosti v celém potravinářském sektoru a v souladu s principy WWF se rovněž přihlásí k udržitelnému podnikání,“ říká Matt Simister, generální ředitel společnosti Tesco ve střední Evropě. Akční plán společnosti Tesco je zveřejněn zde.

Vítám tento závazek společnosti Tesco, jednoho z největších maloobchodních řetězců v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Je toho hodně, co je třeba udělat, a já se těším na spolupráci při definování konkrétních opatření pro Tesco. Společně máme sílu dostat potraviny mezi priority agendy ochrany přírody, klimatu a rozvoje a dosáhnout opatření, které ochrání naši budoucnost. Potravinové systémy jsou v současné době největší příčinou úbytku rostlinné rozmanitosti a významnou příčinou emisí skleníkových plynů. Existují řešení, jak tento dopad snížit. Proto potravinové systémy představují také největší příležitost. Abychom potravinový systém skutečně proměnili, musíme spolupracovat. Proto vyzýváme všechny přední aktéry na středoevropském trhu s potravinami, aby se k této iniciativě připojili a adoptovali tyto principy ve svých vlastních postupech a činnostech,“ říká Andreas Beckmann, ředitel WWF pro střední a východní Evropu.


Zdroj: Tesco ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody implementuje opatření k udržitelné výrobě a spotřebě. Tesco. Tisková zpráva. 26. 10. 2022.

Související

Tesco slaví 5 let úspěšného úsilí v oblasti snižování potravinového odpadu

Přejít na článek