Tesco zveřejnilo výroční zprávu o udržitelnosti, která dokumentuje přínos pro českou společnost

5. 10. 2021

Společnost Tesco Stores Česká republika letos již potřetí vydává výroční zprávu o udržitelnosti. Na 40 stranách shrnuje aktivity v udržitelnosti a společenské odpovědnosti firmy za finanční rok 2020/2021 a také představuje nové závazky, kterými chce nadále upevňovat pozici jedné z nejodpovědněji podnikajících firem na českém trhu. Jak bývá u Tesca zvykem,

Společnost Tesco Stores Česká republika letos již potřetí vydává výroční zprávu o udržitelnosti. Na 40 stranách shrnuje aktivity v udržitelnosti a společenské odpovědnosti firmy za finanční rok 2020/2021 a také představuje nové závazky, kterými chce nadále upevňovat pozici jedné z nejodpovědněji podnikajících firem na českém trhu.

Jak bývá u Tesca zvykem, výroční zpráva je doprovázena řadou konkrétních čísel a údajů, které prošly ověřením třetí strany, a u řady z nich vykazuje dosažený pokrok vůči předchozímu období. Společnost Tesco díky nim také přispívá k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG) od Organizace spojených národů.

25 let se snažíme co nejlépe obsloužit naše zákazníky a zároveň pozitivně ovlivňovat věci kolem nás. Pomáháme zákazníkům jíst zdravěji za dostupné ceny, snižujeme dopady naší činnosti na přírodu, naše zaměstnance podporujeme v práci i soukromém životě s unikátními benefity. V náročné době pandemie jsme ještě více podporovali komunity v blízkosti našich obchodů a pokračovali v darování potravin, do kterého jsou zapojeny všechny naše prodejny. Společenská odpovědnost stojí na pevných základech dlouhodobého směřování firmy a je podpořena transparentním vykazováním toho, co a jak děláme. V řadě oblastí jsme nezpochybnitelným lídrem udržitelného podnikání v České republice a jsme na to právem hrdí, uvádí generální ředitelka společnosti Tesco v České republice Katarína Navrátilová.

Ve zprávě se mj. dozvíte, že Tesco:

  • dosáhlo 71% snížení celkového potravinového odpadu ve svých provozech a zůstává na čele boje proti plýtvání potravinami,
  • rozdalo prostřednictvím grantového programu 39 milionů Kč na projekty místních organizací,
  • jako první na trhu nabízí celou kategorii výrobků v plně recyklovatelných obalech,
  • odebírá 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 bude klimaticky neutrální,
  • jako první maloobchodní řetězec dobrovolně zveřejnilo údaje o odměňování podle pohlaví a zavedl unikátní benefity na podporu rodin.

Výroční zprávu o udržitelnosti společnosti Tesco Česká republika naleznete na stránkách společnosti Tesco a je plně digitální. V návaznosti na požadavky svých zákazníků a partnerů již společnost nebude zprávu distribuovat v tištěné podobě.


Zdroj: Tesco zveřejnilo výroční zprávu o udržitelnosti, která dokumentuje jeho přínos pro celou českou společnost. Tesco Stores ČR. Tisková zpráva, 4. 10. 2021.

Související