TextilEco a.s. vypustilo tučňáky! Čím se budou u nás živit? Chutnají jim oděvy, textil, obuv, hračky i knížky!

18. 3. 2019

Firma TextilEco a.s. již 10 let zajišťuje pro obce a města službu svozu, znovuvyužití recyklace oděvů, obuvi a hraček. Moderní sběrné kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití.

Sesbírané věci přirozeným způsobem vrací firma zpátky k lidem. Dává věcem druhý život a díky získaným finančním prostředkům ze znovuvyžití podporuje neziskové a charitativní projekty. Kromě globálních organizací jako Unicef Česká republika a Lékaři bez hranic je hlavním donátorem Nadace SOVA, která finančně pomáhá talentovaným dětem a lidem v nouzi v Česku i na Slovensku. I z toho důvodu na jejich kontejnerech najdete často i logo nadace se sovičkou. Finanční prostředky se v podobě podpory neziskových projektů vrací i do regionů, kde má firma kontejner.

„Kde sbíráme i pomáháme“, uvádí ředitel logistiky TextilEco a.s.

K 10letým firemním narozeninám si firma nadělila ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství při VUT revoluční podobu kontejnerů na textil, který připomíná tučňáka. Autorem projektu je talentovaný student posledního ročníku Peter Anderle.

„Projekty, kde svým návrhem mohou ovlivnit prakticky celou společnost, jelikož kontejner je dostupný všem, naše studenty baví nejvíce a ekologický přesah je trend dnešní doby“, uvedl vedoucí projektu pan doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. „Tučňák je výsledek kreativní náhody, kdy zhruba v polovině tvorby začal design připomínat černobílého ptáka“, dodal pan Křenek.

Kontejnery předcházejí vzniku odpadů a mají pozitivní významný vliv na kvalitu životního prostředí. TextilEco a.s. umísťuje klasické bílé kontejnery se sovičkou, které najdete ve více než 2 850 obcích po celé ČR i na Slovensku.

Věděli jste, že každý z nás vyprodukuje ročně zhruba 16 kg oděvů, které doposud končily jako komunální odpad? I díky TextilEco a.s. se této situaci daří předcházet, třeba tím, že odložíte nepotřebné šatstvo do správného boxu. Firma se jako jedna z mála zapojila i do inovativního rozvoje designu kontejnerů a dala si za úkol vytvořit kontejner, který bude každé obci i městu slušet. S nadsázkou můžeme říci, že krmit jejich tučňáky je určitě povoleno! A záleží i na vás, jak se jim bude dařit.

Na jaře se chystáme tučňáky umístit ve městě odkud naše firma pochází, tedy v Boskovicích“, prozradila první plány Mgr. Anna Smolíčková, ředitelka společnosti TextilEco a.s.


Zdroj: Tisková zpráva, TextilEco a.s. vypustilo tučňáky! Čím se budou u nás živit? Chutnají jim oděvy, textil, obuv, hračky i knížky! TextilEco a.s.