Tichý svět pomáhá neslyšícím orientovat se v nové realitě

26. 5. 2020

Organizace Tichý svět, která pomáhá neslyšícím se začleněním do společnosti, spustila v reakci na pandemická opatření nové služby. Neslyšícím pomáhá orientovat se v nové realitě a přizpůsobit se novým omezením.

Celý svět včetně ČR se právě vyrovnává se spoustou informací, které nás dennodenně zahlcují. Některé z nich se bohužel velice těžko dostávají mezi komunitu neslyšících a nutnost nošení roušek omezila možnost mnoha z nich na porozumění díky odezírání.
Tichý svět, o. p. s. se snaží svými aktivitami přispět k informovanosti neslyšících klientů v této nelehké době, k pomoci v nenadálých situacích, ke zlepšení kvality jejich života a také k osvětě ve slyšícím světě.

Tichý svět nabízí sociální služby různého typu klientům po celé ČR. Všechny konzultantky jsou připraveny komunikovat s klienty v jejich mateřském jazyce, tedy znakovém. Ti se tak na ně mohou s důvěrou obracet, aby jim pomohly vyřešit vše potřebné, co dnešní doba přináší. Nejčastěji v rámci sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství řeší neporozumění informacím ohledně nouzového stavu, nemoci Covid – 19 a zavedených opatření, pomoc s komunikací s úřady ve věci příspěvků na zvláštní pomůcky, na péči, na bydlení a dalších dávek, rady ohledně dětí a školy, hledání nové práce/brigády, nedorozumění vzniklá z komunikace přes e-maily a internet, komunikace s lékaři, úřady, problémy vzniklé s uzavřením hranic, hledání východisek z finanční tísně vzniklé kvůli opatřením a dopomoc v komunikaci s věřiteli (dojednání splátkových kalendářů dluhů či nedoplatků) a mnoho dalšího.

Na webu a facebooku Tichého světa vznikl ihned v začátcích pandemie informační seriál ve znakovém jazyce. Neslyšící tam každý den najdou nejdůležitější zprávy či upozornění k aktuálnímu dění.

Díky Tiché lince, která je zavedena na mnoha úřadech a institucích včetně nemocnic, si neslyšící mohou vyřídit vše potřebné, co jim slyšící svět v době koronaviru každodenně chystá. Všichni mají stejné právo na bezbariérovou komunikaci a Tichá linka tuto myšlenku naplňuje. Je k dispozici pro neslyšící nonstop a zdarma a nabízí jak tlumočení znakového jazyka, tak přepis mluvené řeči online. Službu využívají desítky klientů každý týden, v době pandemie se počet hovorů zvýšil. Ve chvíli, kdy je potřeba řešit veškeré pracovní i osobní věci z domova, narostly hodiny přímé práce tlumočnic na Tiché lince o více než 100%.

K osvětě ve slyšícím světě přispělo i otevření e-learningu 1. modulu znakového jazyka pro veřejnost. Je to možnost pro všechny, jak nahlédnout do světa tohoto krásného jazyka, a zkusit si, jaké to je domlouvat se rukama. Stačí se přihlásit na tento web jako „host“.


Autorka článku: Eva Štípková, Tichý svět, o.p.s.

Související

Česko v SDG indexu obsadilo 8. místo. Nejvíce ztrácí v oblasti klimatických opatření

Přejít na článek

Česká spořitelna podpořila koncert pro zrakově postižené v Domově Palata

Přejít na článek