TOP 10 kampaní z oblasti udržitelného rozvoje

6. 1. 2015

Přinášíme deset kampaní, které se v roce 2014 zasadily o zviditelnění problémů z oblasti udržitelného rozvoje a zároveň přitáhly pozornost široké veřejnosti i soukromého sektoru.

Greenpeace: Partnerství firem Lego a Shell

Velmi vysoké hodnocení za kreativitu získala kampaň mířící na partnerství společností LEGO a Shell. Video kampaně Everything is NOT Awesome (Všechno NENÍ skvělé) se stalo nejsledovanějším videem v historii Greenpeace. Online kampaň byla mimo jiné doprovázena protesty dětí před samotným sídlem společnosti Shell, jež měly poukázat na spojení mezi změnou klimatu a budoucími generacemi. Společnost LEGO v říjnu 2014 reagovala na kampaň oznámením, že již nebude dále pokračovat v partnerství s firmou Shell.

The Pacific Climate Warriors: Kánoe vs. uhlí

V říjnu se skupina bojovníků za čisté ovzduší vydala na cestu z pacifických ostrovů do Austrálie, aby zvedla povědomí o dopadu využívání fosilních paliv na jejich domovy a živobytí. Pro svou kampaň využili po domácku vyrobené kánoe, na kterých se sloganem „my se netopíme, my bojujeme“ pádlovaly do přístavu sloužícího jako jedno z největších překladišť uhlí na světě za účelem pozastavit vývoz surovin na jeden den. Bojovníci dali protestem najevo, že nebudou jen tiše přihlížet klimatickým změnám.

Oxfam America: V pozadí značek

Kampaň Behind the Brands (V pozadí značek) měla za cíl povzbudit veřejnost, aby prostřednictvím sociálních sítí vyvinula tlak na velké potravinové a nápojové společnosti a sdělila jim, co je potřeba změnit na jejich dodavatelských řetězcích. Organizace Oxfam také upozorňovala na škodlivé výrobní postupy potravin, které mají vliv na změnu klimatu. Americké značky Kellogg a General Mills, které byly označeny za největší provinilce, po několika měsících od této kampaně oznámily silnější závazky vůči klimatu.

Nechme hračky býti hračkami: konec genderového štítkování

Zajímavá kampaň proti genderovému marketingu má původ vzniku na diskuzním fóru webové stránky Mumsnet, kde rodiče sdíleli své obavy z rostoucí genderové reklamní kampaně mířící na děti. Díky této kampani se 14 obchodních řetězců ve Spojeném Království dohodlo na zastavení genderového marketingu. Zároveň i několik britských nakladatelství oznámilo, že již nebudou na knížkách označovat, zda jsou vhodné pro dívky či chlapce. Děti si tak mohou bez nátlaku reklam vybrat, jaké knížky je zajímají.

Avaaz: Protestní pochod za změnu klimatu

V září globální občanská organizace Avaaz zorganizovala protestní pochody Peoples Climate March napříč celým světem. Stovky tisíc lidí požadovaly od politiků a soukromých společností 100% čistou energii. Několik málo čelních představitelů společností, jako jsou IKEA, Unilever či Ben & Jerry’s, se přidalo k této kampani. Ačkoliv bylo obtížné hodnotit hmatatelný úspěch této kampaně, den těchto protestních pochodů je jednoznačně považován za klíčový moment hnutí bojujících proti klimatickým změnám.

Světový fond na ochranu zvířat (WWF UK): Zachraň park Virunga

Iniciativa Save Virunga (Zachraň park Virunga) byla spuštěna potom, co konžská vláda udělila tři koncese k těžbě ropy v nejstarším africkém národním parku Virunga. WWF UK v roce 2013 podal stížnost na ropnou společnost Soco, jejíž činnost dle WWF nebyla v souladu se Směrnicí OECD pro nadnárodní podniky. Zároveň 750 000 podporovatelů WWF podepsalo petici proti činnosti Soco v oblasti Virunga. V červnu 2014 společnost Soco nakonec oznámila brzké ukončení svých aktivit v chráněné oblasti.

Platform London: Ropa a sponzorování umění

V červnu v rámci 25. ročníku British Petroleum Portrait Award, konaného v Národní portrétní galerii v Londýně, skupina 25 umělců vytvořila pomocí ropy na svém obličeji „portréty“ na protest proti sponzorování umělecké ceny ropnou společností. Organizace Platform tímto aktem a dalšími uměleckými událostmi a knižními projekty stigmatizovala problematiku sponzorování uměleckých a kulturních institucí ropnými společnostmi.

Přátelé Země: Kauza včela

Kampaň The Bee Cause (Kauza včela) zaznamenala úspěch ve Spojeném království v roce 2014, kdy britská vláda představila novou desetiletou národní strategii týkající se opylujícího hmyzu, jenž má tomuto druhu hmyzu pomoct přežít a vzkvétat. Přátelé Země mimo jiné také poskytují praktické rady na vytvoření vhodných míst pro život včelstva a žádají příznivce o věnování potravy či vody pro včely.

38 Degrees: Matalan #Splať dluh

V dubnu 2012 došlo v Bangladéši k zřícení budovy oděvních továren, ve které zahynulo 1 138 osob. Většina obchodních značek, jejichž produkty zde byly vyráběny, přispěla do kompenzačního fondu pro přeživší a jejich rodiny. Matalan byl jediným velkým obchodním řetězcem, který nepřispěl žádným finančním obnosem. Až rozsáhlá kampaň #Pay up (Splať dluh) přiměla Matalan přispět do kompenzačního fondu a nakonec i zveřejnit přesnou výši příspěvku.

350.org: Zbavení se fosilních paliv

Globální kampaň bojující za zbavení se fosilních paliv se stala jednou z nejrychleji se rozrůstajících kampaní. Zaznamenala úspěch v USA i Evropě. Zlomovým bodem kampaně bylo letošní oznámení dobročinné organizace Rockfellers Brothers Fund o stažení jejích investic z oblasti fosilních paliv.

Zdroj: The Guardian: Top 10 sustainability campaigns of 2014, 24. 12. 2014, Frances Buckingham, členka nezávislého think tanku SustainAbility, celé znění v angličtině k dispozici zde, pro Asociaci společenské odpovědnosti připravila Ivona Krummerová, Intership