Udržitelná móda od Stelly McCartney

22. 11. 2016

Viskóza je nejen pro návrhářku Stellu McCartney klíčovým materiálem, je jednou z nejvíce používaných látek na světě.

Původem ze stromů, byla viskóza získávána často z ohrožených lesů. Viskóza z udržitelných, certifikovaných lesů ve Švédsku je něco, na co může být Stella McCartney opravdu hrdá.

Každoročně je za účelem získání viskózy co do rozlohy vytěženo více než 48 000 fotbalových hřišť stromů. Tato produkce se mnohdy odehrává ve starodávných lesích a pralesích. Ty jsou mimo jiné zdrojem velkého množství karbonu, který pomáhá udržet stabilní klima na naší planetě.

Odlesňování způsobuje ztrátu přirozeného prostředí pro milióny druhů rostlin a živočichů, kteří potřebují, aby jejich domovy byly chráněny. Stella McCartney proto spolupracuje s neziskovou organizací Canopy Planet, která se problematice aktivně věnuje.

Modelka Kass Carmen ve videu představila vizi Stella McCartney, která využívá novou látku pro udržitelnou módu, zodpovědné nakládání se zdroji a ochranu životního prostředí. Navštivte stránky Canopy Planet pro více informací o výsledcích Stella McCartney ve Zprávě ekologických zisků a ztrát za rok 2015.

Z hlediska cílů sledovných SDGs (Cíle udržitelného rozvoje, které byly přijaty na Summitu OSN v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030) Tento projekt spadá pod body: