Udržitelná výroba promo textilu a merche v MERCHYOU

8. 10. 2021

Naše planeta, životní prostředí a zdraví lidí MERCHYOU není lhostejné. Jsou si vědomi dopadu, který může jejich výroba mít. Proto se neustále snaží zlepšovat výrobní procesy potisku textilu a být co nejvíce ohleduplní k našemu okolí. Nahlédněte s námi do jejich výroby a zjistěte, jaké udržitelné kroky k tomu podnikají.

Aby byl textilní produkt skutečně udržitelný, musí být šetrná i každá část jeho výrobního procesu, tedy od pěstování, zpracování až po finální úpravy jako je potisk či balení. Textil se sice může pyšnit tím, že je z organické bavlny, ale pokud v dalších krocích jeho výroby není brán ohled na udržitelné principy, například pokud je potištěn toxickými barvami, tak ztrácí svou původní hodnotu i jedinečné přínosy daného materiálu.

Proto MERCHYOU nabízí jako jedna z mála GOTS certifikovaných textilních tiskáren v Evropě GOTS certifikovaný potisk. Nejen textil a barvy, ale také veškeré výrobní procesy jsou v souladu s nejvyššími ekologickými a etickými standardy. Společně s certifikovaným textilem tak můžete v MERCHYOU získat celý GOTS certifikovaný produkt (platnost MERCHYOU certifikátu si můžete kdykoliv ověřit v databáze na global-standard.org).

Ve výrobě v MERCHYOU nepoužívají ani žádné materiály živočišného původu a veškeré jejich barvy i pomocné materiály jsou veganské. Skrze certifikát PETA-Approved Vegan se v MERCHYOU zavazují, že při výrobě jejich produktů nejsou a nikdy nebudou prováděny žádné testy na zvířatech.

Šetrnější výrobní procesy

V MERCHYOU zavedli interní program na ochranu životního prostředí, aby mohli analyzovat a následně snižovat dopad vlastních činností na naše okolí. V souladu s mezinárodními normami a předpisy realizují analýzu životního cyklu jejich výrobků. Tento postup jim umožňuje vyhodnotit jejich účinky na životní prostředí v každé fázi jejich životního cyklu a přijímat na základě toho opatření ve výrobě.

Optimalizují výrobu organizačními opatřeními tak, aby zajistili efektivitu výroby a snížili spotřebu energie, vody a surovin, snížili tvorbu odpadů z procesu výroby a nevýrobních procesů, ale i emise ve výrobním procesu. Při GOTS potisku se MERCHYOU daří spotřebovávat o 70 % méně vody než při tom konvenčním. Stejně tak jim záleží na tom, aby výrobu neopouštěla znečištěná. Proto vodu před vypuštěním do odpadu dvoufázově sedimentačně filtrují, a díky tomu se dál do kanalizace nedostanou žádné škodlivé částice. Odpadní vodu z výroby pravidelně chemicky testují v nezávislé akreditované laboratoři na obsah alkylfenolů, chlórfenolů, těžkých kovů, ftalátů, polycyklických aromatických uhlovodíků, chlorovaných parafínů a chlorovaných benzenů a toluenů. Veškeré tyto látky byly v MERCHYOU zjištěny hluboko pod požadovanou limitní hodnotou nebo byly téměř nulové.

Všechen použitý materiál na potisk, který se stane součástí textilu, bude také blízko pokožky a může mít zásadní vliv na zdraví. Proto používají GOTS certifikované barvy, které neobsahují žádné těžké kovy, ftaláty a jiné škodlivé chemikálie. Při samotném potisku pak používají speciální GOTS certifikované lepidlo, které je na šetrnější vodní bázi.

Snaží se, aby zbytečně nevytvářeli velké množství odpadu, a proto co nejvíce využívají hodnotu materiálů, se kterými ve výrobě pracují. Recyklování odpadu je v MERCHYOU samozřejmostí. Třeba pomocné čistící tkaniny perou a poté opakovaně používají. A když už textil neumí využít, předávají ho specializované firmě k výrobě izolačních materiálů.

Při finalizaci produktu a jeho přípravě na přepravu k zákazníkovi používají takové obaly, aby byla zajištěna ochrana produktu, a současně byly použity obaly recyklovatelné, rozložitelné, opakovaně použitelné a bez obsahu nebezpečných látek. Na přepravu k zákazníkům využívají služby takových dopravců, kterých vozidla dodržují všechny standardy pro ochranu životního prostředí, zejména pro emise CO2.

Talent a úsilí zaměstnanců, které vkládají do své práce a každého kusu textilu, jsou v MERCHYOU oceněny férovou a důstojnou mzdou. Jsou pro ně zajištěné bezpečné a etické pracovní podmínky v souladu s GOTS a důraz je kladen také na work-life balance.

Výrobu MERCHYOU pravidelně kontroluje organizace Soil Association – nezávislý certifikační orgán, který zaručuje, že v MERCHYOU vyrábí v souladu se všemi GOTS standardy. Díky tomu, že veškeré kroky činnosti volí vědomě a zodpovědně, chrání životní prostředí, zdraví svých zaměstnanců, a nakonec i svých klientů.

Udržitelný textil

V MERCHYOU se zabývají potiskem textilu, takže vedle výrobních procesů potisku je výběr a nabídka samotného textilu důležitou součástí jejich práce. Doporučují volit materiály a textil, který je udržitelný – organický či recyklovaný a vyrobený šetrně k přírodě i pracovníkům výroby. V online katalogu MERCHYOU můžete snadno filtrovat a vyhledávat v široké nabídce udržitelného textilu dle preferovaných certifikátů.

V MERCHYOU se snaží neustále zlepšovat a vymýšlet nová řešení, jak být více šetrnější. Již chystají další skvělé vychytávky. Chcete o nich vědět mezi prvními? Přidejte se k odběru jejich newsletteru na merchyou.com.

Volbou udržitelných produktů můžete být i vy součásti změny k lepšímu!


Zdroj: Udržitelná výroba promo textilu a merche v MERCHYOU. MERCHYOU. Tisková zpráva, 5. 10. 2021.

Související

Vlha, dudek, moták… Rezervace velkých kopytníků je mimořádně bohatá na vzácné ptáky

Přejít na článek

Hradecko slaví úspěch! Bylo oceněno Velkou cenou cestovního ruchu 2021/2022

Přejít na článek