Udržitelné zemědělství výzvou budoucnosti

8. 5. 2014

Spolu se světovou populací, která se do roku 2050 zvýší o 30 % na 9 miliard, poroste i poptávka po zemědělských produktech.

Zemědělství zabírá třetinu zemské půdy a je úzce provázáno se změnami klimatu, energetickou a potravinovou bezpečností, udržitelným rozvojem, ekonomickým růstem a lidskými právy. Zajištění potravinové bezpečnosti a udržitelné zemědělství budou do budoucna výzvou pro soukromý i státní sektor.

Zatímco soukromý sektor zaznamenal v tomto ohledu určitý pokrok, zajímá se o udržitelnost a sdružuje se v různých iniciativách; vlády zemí stále čelí stejným výzvám v koordinaci svých zemědělských aktivit, exportních a importních politik a agendách udržitelného rozvoje.

Pomoci soukromému i státnímu sektoru mohou Zásady pro zemědělství a potravinový průmysl, které vznikají za podpory UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN. Přijetí zásad, které vznikly ve spolupráci s experty a zástupci občanské společnosti, je zcela dobrovolné. Tyto zásady budou:

  • formulovat společné dohody o využívání zdrojů, dopadu na ekosystém a socioekonomickém vlivu, který je zapotřebí k rozvoji odolného zemědělského systému a trhu,
  • podporovat cíle příslušných orgánů a agentur OSN, nabízet základy pro odpovědné podnikání v souladu s cíly OSN
  • a poskytovat rámec pro prosazování osvědčených postupů a rozvoj konkrétních politik a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

V současnosti mají zásady šest oblastí:

  • Zajištění potravinové bezpečnosti, zdraví a příjmu nutričních hodnot
  • Odpovědnost k životnímu prostředí
  • Ekonomická životaschopnost
  • Respekt k lidským právům
  • Zajištění dobrého vládnutí
  • Podpora nových technologií a postupů

Tyto principy budou korespondovat s potřebou společného porozumění mezi existujícími standardy a průmyslovými aktivitami. Představa o udržitelném zemědělství je stále globálně velmi roztříštěná. Existující schémata a certifikační normy nejsou navrženy na řešení budoucích výzev komplexně a nejsou aplikovatelné pro potřeby většiny světových zemědělců. Zásady mají navázat na funkční iniciativy a vyplnit mezery v současných politikách a přístupech státního a soukromého sektoru.

Zdoj: UN Global Compact, Food and Agriculture Business Principles, 2014, dostupné online zde.