Udržitelné značky společnosti Unilever i nadále pohánějí růst

23. 7. 2017

Udržitelné značky rostly o 50 % rychleji než zbytek byznysu společnosti Unilever. Stály za více než 60 % růstu společnosti v roce 2016.

Nyní mezi 40 nejlepších značek společnosti Unilever patří 18 udržitelných značek, v roce 2015 jich bylo 12. Nepolevující poptávka spotřebitelů po udržitelných značkách podporuje jejich další rozvoj.

Ambiciózní Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP) následuje společnost již šest let. V nedávné době Unilever oznámil další pokrok v rozvíjení svých udržitelných značek, které podnikání přinášejí hodnotu a stimulují růst. Udržitelné značky společnosti stojí za více než 60 % růstu, v roce 2015 se přitom podílely na 46 %. Tyto značky navíc v roce 2016 rostly o 50 % rychleji než zbytek byznysu společnosti Unilever.

Všechny značky společnosti Unilever jsou rozvíjeny tak, aby přispívaly ke snižování negativního vlivu na životní prostředí a zvyšování pozitivního vlivu na společnost. Ale právě udržitelné značky patří mezi ty, které jdou v této oblasti nejvíce kupředu: kombinují důležitý společenský či ekologický cíl s výrobky, jež přispívají k naplnění Unilever plánu udržitelného rozvoje. Tato zjištění společnost prezentovala špičkám v oboru, vládě a akademickým pracovníkům, kteří se sešli v londýnské centrále společnosti, aby zhodnotili pokrok dosažený za šest let od doby, kdy byl USLP představen.

Značky z portfolia společnosti Unilever, jako jsou Lifebuoy, Ben & Jerry’s, Dove či Hellmann’s, i nadále následují směr udržitelnosti a v posledních šesti letech zaznamenaly globálně nadprůměrný růst s jedno- i dvoucifernými hodnotami. K stále většímu počtu udržitelných značek společnosti Unilever se přidaly například také značky Axe, Brooke Bond či Surf, který byl nedávno uveden na český trh.

„Dosáhli jsme velkého pokroku. Naše výsledky ukazují, že včlenění udržitelnosti do podnikání je prospěšné. Vedle toho máme stále více důkazů o tom, že naše udržitelné značky si vedou dokonce lépe v porovnání s těmi, které udržitelnost nemají ve svém jádru,“ komentuje pokrok Paul Polman, CEO společnosti Unilever, a dodává: „Není pochyb o tom, že díky USLP jsme více konkurenceschopní. Plán nám totiž pomáhá budovat naše značky a podněcovat inovace, posilovat náš výrobně-dodavatelský řetězec a zmenšovat rizika, jimž jsme vystaveni, stejně jako snižovat náklady a budovat důvěru v náš byznys. Unilever tak může naplňovat očekávaní společnosti a jejích spotřebitelů, a také vytvářet hodnotu pro své akcionáře. Doufáme, že na základě přetrvávající spolupráce s ostatními odstartujeme nový typ růstu − růst, který bude vycházet z ekonomických příležitostí, jež nabízejí Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).“

V rámci snah rozšířit své závazky v oblasti udržitelného rozvoje a pokročit v nich si společnost Unilever nechala vypracovat spotřebitelský průzkum. Ten jí umožňuje lépe porozumět určitým tématům souvisejícím s nákupními návyky a chováním spotřebitelů. Z průzkumu vyšlo najevo, že více než polovina všech spotřebitelů již nakupuje udržitelně nebo tak nakupovat chce. Jeden ze tří spotřebitelů (33 %) již nakupuje výrobky, u kterých bere v potaz aspekt udržitelnosti, dalších 21 % tak v současné době sice nečiní, ale rádi by udržitelně nakupovali.

Novým přírůstkem v rodině udržitelných značek společnosti Unilever je Sunlight. Značka Sunlight má velký dopad v JAR, kde nabízí nový prací prostředek pro ruční praní. Ten využívá průlomovou technologii SmartFoam, jež rychleji rozkládá mýdlovou pěnu. V suchem sužované Jihoafrické republice, kde ženy stále v drtivé většině případů perou prádlo v ruce, přinesla tato technologie pokles počtu máchání nutných k vyprání prádla: nejenže šetří ženám čas, ale zároveň také spoří vodu – toto opatření zvýšilo podíl značky na trhu v roce 2016 o 2,6 %.

V České republice je příkladem takovéto udržitelné značky Domestos. Podporuje jak správnou hygienu a sanitaci v rozvojových zemích, tak i v tuzemsku prostřednictvím projektu Domestos pro školy. Značka vedle zvýšení povědomí o správných hygienických návycích mimo jiné poskytuje v rámci projektu vítězným školám finanční prostředky na kompletní renovaci svých školních toalet. Tato soutěž má velký úspěch. V červnu odstartovala registrace již do 4. ročníku. Za poslední tři ročníky se podařilo zrenovovat prostředí stovek školních toalet, kompletně zrekonstruovat toalety na vítězných školách a mnoho škol obdarovat produkty Domestos na celý školní rok. Během předchozích ročníků značka úspěšně změnila přístup ke školním toaletám u více než 300 000 dětí a zkrášlila toalety v 1 654 školách a školkách po Česku a Slovensku. Domestos pro školy následuje globální poslání značky, které je spojeno s řešením palčivých problémů týkajících se vody a hygieny. Značka se zavázala, že do roku 2020 pomůže 25 milionům lidí zlepšit přístup k sanitaci, čímž přispívá konkrétně k plnění Cíle udržitelného rozvoje č. 6 – Pitná voda a sanitace.

Společnost Unilever se zavázala usilovat o transformaci celého svého hodnotového řetězce a dále rozvíjet své portfolio udržitelných značek tak, aby vyhovovalo potřebám spotřebitelů. Dále potvrdila, že je na dobré cestě splnit většinu z více než 50 cílů, které si stanovila v USLP a oznámila, že prostřednictvím ekologicky efektivních opatření zavedených ve svých továrnách v roce 2008 se jí podařilo ušetřit náklady ve výši 700 milionů eur, přičemž program odpadového hospodářství představuje úsporu výdajů ve výši cca 250 milionů eur. Společnost Unilever také není natolik vystavena rizikům díky tomu, že ve svých továrnách zvýšila využití obnovitelných zdrojů energie na 31,6 % a do konce roku 2016 získávala více než 50 % svých zemědělských surovin udržitelným způsobem. Detailní zpráva o pokroku při plnění cílů stanovených v USLP a o přístupu společnosti Unilever k transformačním změnám je dostupná online – viz Zpráva o udržitelném rozvoji na webové stránce: unilever.com/sustainable-living.


O společnosti Unilever

Unilever se řadí mezi největší dodavatele potravin a nápojů, výrobků pro péči o domácnost a výrobků pro osobní péči na světě. V roce 2016 společnost celosvětově zaměstnávala 169 000 lidí a dosáhla obratu 52,7 miliardy eur. Unilever má pozitivní dopad na více než polovinu (57 %) rozvojových a rozvíjejících se trhů. Unilever se může pochlubit více než 400 značkami, například Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Magnum, Axe nebo Algida, které mají své stálé místo v domácnostech po celém světě.

Unilever je zavázán k zodpovědnému chování. Společnost v roce 2010 představila Unilever Sustainable Living Plan (Unilever plán udržitelného rozvoje), který si klade významné cíle. Jedním z nich je pomoci více než jedné miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a životní styl do roku 2020. Dalším z cílů je zmírnit dopad na životní prostředí do roku 2030 o celou polovinu a dále vylepšit životní podmínky milionů lidí do roku 2020.

Společnost Unilever se již několik let drží v čele žebříčku Dow Jones Sustainability Index. Tento index částečně vychází z hospodaření, sociálních závazků, vlivu na životní prostředí a výsledků společnosti. Šestý rok v řadě Unilever vévodí i seznamu udržitelných lídrů, tzv. Global Corporate Sustainability Leaders.

Společnost Unilever byla založena v roce 1930 a svou českou pobočku zřídila v roce 1991. Unilever ČR, spol. s r. o. – s hlavním sídlem v Praze – je součástí regionu Central and Eastern Europe spolu s dalšími 17 pobočkami. Unilever ČR, spol. s r. o. má 330 zaměstnanců.