Udržitelný byznys může uvolnit až 12 bilionů dolarů a změnit ekonomiku

19. 1. 2017

Nový report Komise pro byznys a udržitelný rozvoj upozorňuje na odvětví, která mají největší byznys potenciál ke změně naší společnosti.

Lednové setkání více jak 35 vrcholových představitelů firem a lídrů občanské společnosti v rámci Komise pro byznys a udržitelný rozvoj (Business & Sustainable Development Commission) ukázalo, že udržitelné byznys modely by mohly do roku 2030 otevřít ekonomické příležitosti v hodnotě minimálně 12 bilionů amerických dolarů a přinést 380 milionů pracovních míst. Pokud se podaří zaměřit na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jako na základ světové ekonomiky, může to znamenat obrovský nárůst v produktivitě, investicích a nové infrastruktuře. To se však nestane bez velké změny mezi byznysmeny a investory.

V exkluzivním reportu Better Business, Better World (Lepší byznys, lepší svět) Komise uznává, že i přestože poslední dekády pomohly stovkám milionu lidí z chudoby, znamenaly také nárůst nerovnosti, způsobily nestabilitu pracovního trhu a přinesly větší environmentální rizika. To vedlo k antiglobalizačním náladám v mnoha zemích. „Pokud se nic nezmění, politická situace nás dovede k ekonomice, která nefunguje pro dostatek lidí. Musíme najít byznys model, který představí inkluzivní hospodářský růst,” říká Mark Malloch-Brown, předseda Komise pro byznys a udržitelný rozvoj. „Report Better Business, Better World ukazuje, že to není dobré jenom pro životní prostředí a společnost, ale že to dává i dobrý byznys smysl.“ Základem reportu jsou právě Cíle udržitelného rozvoje, 17 globálních cílů, které eliminují chudobu, zlepší vzdělání a zdraví lidí po celém světe, vytvoří lepší pracovní příležitosti a najdou řešení na klíčové environmentální výzvy do roku 2030.

Report dále ukazuje, že 60 udržitelných příležitostí na trhu (“market hot spots”) ve čtyřech klíčových ekonomických odvětví může vytvořit až 12 bilionů amerických dolarů, více jak 20 % dnešního HDP. Mezi tato odvětví patří energetika (4,3 bilionů dolarů), města (3,7 bilionů dolarů), potraviny a zemědělství (2,3 bilionů dolarů), zdraví a životní styl (1,8 bilionů dolarů). Nad rámec zmiňovaných 12 bilionů dolarů vidí report další možnou ekonomickou hodnotu ve výši 8 bilionů dolarů, kdyby firmy začlenily SDGs do svých strategií.

„V době, kdy náš ekonomický model naráží na limity naší země a pro mnohé znamená budoucnost bez naděje, SDGs ukazují cestu ven,” říká Paul Polman, CEO globální firmy Unilever. „Spousta z nás si nyní uvědomuje obrovské příležitosti, které existují pro osvícené firmy ochotné postavit se těmto urgentním výzvám. Musíme reagovat rychle, rozhodně a společně, abychom zajistili spravedlivou a prosperující společnost pro všechny.”

Tyto příležitosti jsou lákavé, ale Komise zdůrazňuje, že existují dvě kritické podmínky, které musí být splněny, abychom mohli budovat nové trhy. Zaprvé, bude potřeba inovativního financování ze soukromého i veřejného sektoru, abychom uvolnili 2,4 bilionů dolarů, které povedou k dosažení SDGs. Zadruhé, Komise věří, že je třeba dosáhnout nové “společenské smlouvy” mezi byznysem, vládami a společností, která bude definovat roli byznysu v nové, spravedlivější ekonomice.

„Cíle udržitelného rozvoje a Pařížská klimatická dohoda slibují svět bez chudoby a bez emisí,” říká Sharan Burrow z International Trade Union Confederation. „Abychom tohoto dosáhli, potřebujeme důvěru […]. Jen nový byznys model založený na starých principech lidských práv a společenské spravedlnosti podpoří udržitelnou budoucnost.”

Během roku 2017 se Komise soustředí na práci s firmami, aby podpořila začlenění SDGs do jejich strategií. Konkrétně to znamená například mentoring budoucích lídrů udržitelného rozvoje nebo hodnocení firem s ohledem na globální cíle. „Čím rychleji výkonní ředitelé a jejich představenstva učiní Cíle udržitelného rozvoje i jejich byznys cíli, tím dříve dosáhnou profitu jejich firmy i celá společnost,” uzavírá Jeremy Oppenheim, programový ředitel Komise.

Zdroj: Volně přeloženo z UN Global Compact, celý článek dostupný zde.