Udržitelný rozvoj, CSR, Zdravá města – vše pod jednou střechou

5. 10. 2015

Nejen firmy mají zásadní dopad na udržitelný rozvoj i plnění nových Cílů udržitelného rozvoje. Dalším významným hráčem je veřejná správa.

Právě proto se k novým Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) hlásí i municipální asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která se současně v září 2015 stala signatářem principů United Nations Global Compact a členem Asociace společenské odpovědnosti, která téma společenské odpovědnosti (CSR) zaštituje v podmínkách ČR.

Mezinárodně certifikovaná síť Zdravých měst sdružující více než 120 měst, obcí a regionů po celé ČR se ke členství v Asociaci společenské odpovědnosti přihlásila s očekáváním intenzivní spolupráce směřující k uplatňování tohoto tématu ve svých členských municipalitách. NSZM ČR tak podpořila dosavadní snahy svých vybraných členů, například Zdravého Jihomoravského kraje, kteří se k principům CSR dlouhodobě aktivně hlásí.

Nabídnout víc, než zákon ukládá a společnost očekává“, tak společenskou odpovědnost vnímá Krajský úřad Jihomoravského kraje, který se v roce 2013 stal prvním úřadem v ČR, jemuž se podařilo systém společenské odpovědnosti certifikovat, a byl také prvním členem Asociace společenské odpovědnosti z veřejné správy. Následoval Úřad městské části Praha 13, který vstoupil do Asociace rovněž v září 2015 s cílem, vybudovat systém zavádění kvality a společenské odpovědnosti na svých školách.

Zdravá města a regiony tak mohou v rámci Asociace společenské odpovědnosti uvedená témata využít jako příležitost pro svůj další rozvoj, zejména pak při spolupráci s podniky a firmami na svém území. „Sociální a ekonomický rozvoj s ohledem na životní prostředí, dobrovolné závazky a aktivní dialog s dotčenými partnery, stejně jako systémový a dlouhodobý postup a transparentnost – to jsou témata, která Zdravá města i členy Asociace společenské odpovědnosti přímo spojují. Věřím tedy, že toto spojení a spolupráce obou sítí bude přínosná pro všechny a docílíme tím propagace i zavedení řady zajímavých inovací“, dodává Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.