Udržitelný rozvoj je trvalý proces, ne cílový stav

1. 12. 2014

To řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka na Fóru udržitelného rozvoje, které se konalo 28. listopadu 2014 v pražském Lichtenštejnském paláci.

V odborné diskusi, pořádané Radou vlády pro udržitelný rozvoj, vystoupil také ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD Simon Upton.

V diskusi se účastníci a účastnice zabývali ekonomickými nástroji udržitelného rozvoje a konceptem tzv. zeleného růstu, adaptací společnosti na stárnutí obyvatelstva či vývojem na globální scéně, jehož cílem je formulace univerzálních cílů udržitelného rozvoje. Fórum mělo za úkol zprostředkovat aktuální trendy v oblasti udržitelného rozvoje široké odborné veřejnosti.

„Samotným srdcem strategie zeleného růstu je dobrá hospodářská politika, tedy politika založená na účinném využívání a správě zdrojů. Ekonomické a ekologické tak nejsou protikladné kategorie. Započtení nezamýšlených důsledků naší ekonomické činnosti, jakými jsou například povodně, sucho či zdraví obyvatel, může zdánlivě černá čísla ekonomiky rychle proměnit v čísla červená,“ uvedl ve svém projevu premiér Bohuslav Sobotka.

Významným hostem Fóra byl ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD Simon Upton, který představil koncept tzv. „zeleného růstu“. „Politika v současné době zaostává za vývojem technologií, to je potřeba změnit. Transformace našich ekonomik vyžaduje soustředěnou snahu vlád, proto je přesun Rady vlády pro udržitelný rozvoj do premiérské gesce tím správným krokem.“ řekl ve svém projevu Simon Upton. „Jsou to právě přísné environmentální standardy, které podpoří rozvoj firem založených na inovacích a vysoké produktivitě. Podmínkou je však odstranění bariér vstupu na trh pro nové firmy“, uvedl Simon Upton k výsledkům výzkumu OECD ve 24 zemích, které budou zveřejněny v nadcházejících dvou týdnech.

Činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj byla znovuobnovena rozhodnutím vlády ze dne 9. června 2014. Rada vlády slouží jako platforma pro diskusi strategické koncepce akademické, státní i nestátní sféry se širokou veřejností. Její výbory tvoří konkrétní návrhy opatření, která překračují hranice resortů a vedou ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.vlada.cz.

Zdroj: Úřad vlády, 2014, foto Beáta Binková, Odbor pro udržitelný rozvoj