UJEP má školku nejen pro své zaměstnance

29. 10. 2013

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem komunitní práce Ústí n. L. otevřela školku, resp. dětskou skupinu, pro děti zaměstnanců UJEP.

Centrum pro-rodinné politiky HESTIA, které je současně dětskou skupinou, kam mohou docházet děti zaměstnanců UJEP, bylo slavnostně otevřeno v září 2013. Projekt Centra komunitní práce v Ústí nad Labem se zaměřil ve spolupráci s UJEP na vybudování prostoru, kam by mohli zaměstnanci univerzity vodit svoje předškoláky. Školka je zároveň otevřená i pro děti studentů.

Univerzitě se v tomto směru nabídla možnost smysluplného využití Univerzitním knihkupectvím opuštěných prostor, Centrum komunitní práce pak využilo dotace grantu Evropského sociálního fondu. Centrum HESTIA vzniklo na základě projektu „Podpora rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na Ústecku“. Jeho výstupem je koncepční přístup ke slaďování profesního a rodinného života, v jehož rámci vzniknou kromě dětské skupiny dále coworkingové centrum pro rodiče navracející se na trh práce, klubovna pro rodiče, festival Femily fest a mateřské koutky na Magistrátu města Ústí nad Labem.

Hlavní aktivitou centra je ale péče o předškolní děti – dětská skupina. Sem dochází 10 dětí zaměstnanců univerzity, kteří za službu platí zvýhodněnou cenu. O děti se stará kvalifikovaný personál. Podpora rodiny jako celku je zde podtržena také rolí babiček a dědečků, kteří se budou na chodu dětské skupiny ve vybraných programech podílet. Stejně tak budou zapojeni studenti UJEP, kteří v dětské skupině budou realizovat svoje praxe a vybrané výchovy.