UN Global Compact a CSR Europe spojí své síly v rozvoji SDGs

24. 5. 2017

Dvě z nejvýznamnějších iniciativ pro společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání, UN Global Compact a CSR Europe, uzavřely memorandum o spolupráci, aby podpořily rozvoj Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v soukromém sektoru.

UN Global Compact je největší globální iniciativou udržitelného podnikání na světě pod OSN, která má skoro 15 tisíc členů z komerčního i nekomerčního sektoru a od roku 2015 funguje také v Česku. Hostitelskou organizací UN Global Compact v ČR je Asociace společenské odpovědnosti.

Rozvoji SDGs se Asociace společenské odpovědnosti a UN Global Compact v ČR věnují již od samého počátku přijetí SDGs na půdě OSN v září 2015. V loňském roce vydaly na podporu SDGs řadu materiálů (více zde) a v květnu 2016 společně uspořádaly největší konferenci udržitelného podnikání v ČR. Na Summitu Global Compact 2030: Looking into the Future of Corporate Sustainability, který se konal ve Veletržním paláci v Praze, se sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících budoucnost udržitelného podnikání z celého světa (více zde).

CSR Europe je hlavní evropskou byznys sítí pro společenskou odpovědnost, která sdružuje více jak 10 tisíc firem v Evropě včetně Česka. Od propojení obou platforem si jejich představitelé slibují větší sílu v řešení Cílů udržitelného rozvoje.

Spolupráce se bude opírat o sdílení informací, vzájemnou podporu v jednání se stakeholdery a v přípravě materiálů, které dále podpoří členy obou platforem v rozvíjení globálních cílů. UN Global Compact a CSR Europe se společně zavázaly připravit pro byznys členy celou škálu nástrojů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a mluvit jedním hlasem směrem k zákonodárcům a dalším stakeholderům. Celé memorandum o spolupráci najdete zde.

„Nikdo nezvládne SDGs naplnit sám. Firmy musí chápat, že je třeba spolupracovat a společně investovat do společných řešení a systémových výzev. To stejné platí pro platformy. Mám z tohoto propojení radost a těším se na spolupráci se CSR Europe“, dodává ke spojení Lucie Mádlová, představitelka UN Global Compact v ČR.