UN Global Compact a korupce v ČR

30. 5. 2014

29. května 2014 uspořádala Asociace společenské odpovědnosti a Nadační fond proti korupci uzavřený kulatý stůl na téma UN Global Compact a korupce v ČR, který se konal v sídle Informačního centra OSN v Praze.

Cílem setkání bylo diskutovat o základních principech UN Global Compact v ČR, zejména o jeho desátém principu, kterým je boj proti korupci. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je v korupčním žebříčku na jednom z předních míst, byli mezi účastníky kulatého stolu pozváni zástupci významných institucí (Finanční analytický útvar MF ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků, Info centrum OSN v Praze), firem (mimo jiné ABRA Software, RSJ, Nikon, KPMG, TÜV SÜD Czech) a neziskové sféry. Kulatý stůl moderovala investigativní novinářka Jana Klímová z Respektu.

V průběhu jednání byli účastníci seznámeni se všemi principy UN Global Compact. Největší pozornost byla samozřejmě věnována principu desátému, a to boji proti korupci a jeho aplikaci do českého prostředí. Všichni přítomní se shodli na faktu, že problematika by neměla být řešena pouhým přihlášením se k uvedenému projektu, ale zejména důsledným dodržováním jeho pravidel. Je zcela nezbytné, aby se všichni ve firmě, jak vedení, tak zejména jejich zaměstnanci ztotožnili s morálními aspekty UN Global Compact a přijaly je za své.

Jak uvedl Petr Soukenka, řediteli Nadačního fondu proti korupci: „Pakliže bude majitel nebo vrcholové vedení společnosti jednoznačně deklarovat dovnitř firmy, že korupce je jev naprosto neakceptovatelný a to i přesto, že důsledné dodržování nekorupčního jednání může mít krátkodobě negativní dopad na firmu, pak budou stejnou filozofii ctít i řadoví zaměstnanci a nižší management.“

„Mnoho firem či organizací stále netuší, co vše si pod pojmem společenská odpovědnost (CSR) představit. Pomoct s pochopením konceptu a jeho implementací může právě UN Global Compact. Nabízí ucelený balíček, vynikající příležitost a především mezinárodní know-how dozvědět se o CSR více a sdílet své zkušenosti se světovými odborníky. Principy jsou platné jak pro velké nadnárodní firmy, tak pro malé a střední podniky, neziskové organizace či školy. Záleží na každém, jak k němu přistoupí a využije jeho potenciálu, který je obrovský a v ČR byl doposud neprávem opomíjen.“ dodala Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

UN Global Compact je síť více než 12 000 organizací ze 145 zemí, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Asociace společenské odpovědnosti je platforma, která sdružuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její ojedinělá vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i všechny další složky společnosti, včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. A-CSR přijala 10 základních principů UN Global Compact.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Zastupuje zájmy cca 250 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory.

Příloha: UN Global Compact – Praktický průvodce společenskou odpovědností pro malé a střední podniky (zde).

Tisková zpráva z akce včetně fotografií ke stažení zde.

Kontakt: Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, tel.: 604 948 496, e-mail: madlova@a-csr.cz, Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz