UN Post 2015 nová agenda udržitelnosti dle OSN

21. 4. 2014

Rozvojová agenda OSN po roce 2015 nabízí soukromému sektoru hlavní roli v procesu rozvoje a udržitelnosti. Koordinátorem této spolupráce by se měl stát UN Global Compact.

Na summitu tisíciletí v roce 2000 se 191 členských států OSN zavázalo ke splnění osmi rozvojových cílů do roku 2015. Nyní nadešel čas vytvořit nové hodnoty a priority, ke kterým by OSN měla nadále směřovat, a ve kterých má soukromý sektor hrát důležitou roli. Více o rozvojových cílech tisíciletí zde.

K lepší budoucnosti bude potřeba úsilí nejen ze strany vlád a mezinárodních organizací, ale také korporací, občanů, spotřebitelů, investorů a dalších stakeholderů. Soukromý sektor má však v následujících letech hrát nepochybně ústřední roli. Jako největší zdroj ekonomické aktivity může být centrem potenciálu ke zlepšení životního standardu.

Pro změny, které jsou pro naši společnost nezbytné, je zapotřebí, aby investice a veškeré obchodní aktivity byly nejen po finanční, ale také po sociální, environmentální a etické stránce udržitelné a odpovědné. Pomocí těchto transakcí lze začít řešit nejzávažnější rozvojové problémy světa. Důležité je také uznávat tzv. sdílené hodnoty. Rozvojová agenda OSN po roce 2015 nabízí soukromému sektoru hlavní roli v procesu rozvoje a udržitelnosti. Koordinátorem této spolupráce by se měl stát právě UN Global Compact, největší iniciativa společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

Členské státy OSN nyní diskutují o možnosti ustanovit nové udržitelné rozvojové cíle tzv. Sustainable Development Goals, které doplní a nahradí dosavadní Rozvojové cíle tisíciletí. Mezi témata, na která se cíle mají zaměřit, patří:

Tato témata byla konzultována v rámci Global Compact a dalšími stakeholdery.

UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje přes 12 000 organizací ze 145 zemí světa.

Zdroj: UN Global Compact (2014): Post-2015 Development Agenda. Dostupné zde, 20. 4. 2014