UNICEF spouští bezplatný online kurz na téma sociální změny

19. 5. 2017

University of Pennsylvania a UNICEF společně spouštějí bezplatný online kurz pro širokou veřejnost zaměřený na sociální normy a sociální změnu.

Kompletní kurz skládající se z jedné teoretické a jedné praktické části je rozložen do čtyř týdnů (pozn. kurz je dostupný pouze v anglickém jazyce). První část kurzu (zde) naučí studenty rozeznat sociální normy od sociálních konstrukcí, jakými jsou například tradice nebo společenská pravidla a konvence. Schopnost tohoto rozlišení je nezbytnou podmínkou pro efektivní práci s různými politickými intervencemi kladoucími si za cíl vytvořit normy nové a prospěšné či odstranit ty škodlivé.

Studenti se naučí posuzovat sociální normy i očekávání, které normy podporují a udržují. Díky kurzu také rozpoznají, zda tyto normy způsobují určitý typ chování. Kurz se zabývá několika tématy úzce propojenými s lidskými právy, konkrétně například svatbami s nezletilými, násilím páchaným na základě příslušnosti k pohlaví či hygienickými a sanitačními praktikami.

Druhá část kurzu (zde) se zaměřuje na sociální změnu, na nástroje, které mohou změnu přivodit, a na využití v praxi veškeré látky naučené v první části kurzu.

Obě části kurzu jsou dostupné zdarma, nicméně ti, kteří mají zájem obdržet od UNICEF certifikát potvrzující získané znalosti, mohou za poplatek získat také oficiálně ověřený certifikát.

Zdroj: Human Rights Careers, UNICEF launches free online course on Social Change, volně přeloženo z aj, celý článek dostupný zde