Unikátní organické uhlíkové hnojivo je na světě!

24. 11. 2021

V říjnu 2021 ukončila firma AIVOTEC vývoj inovativního hnojiva MicroCHAR®, které aspiruje na udělení certifikace Carbon Negative Product.

Toto hnojivo je určeno pro použití v ekologickém zemědělství. Kromě uhlíku z biomasy (biouhlu) obsahuje organické živiny, dodávané drůbežím trusem. Inovativními složkami hnojiva jsou půdní rhizobakterie a mykorrhizní houby. Jde tedy o tzv. biotizované hnojivo.

Půdní bakterie a symbiotické houby jsou základními složkami úrodné půdy. Vzhledem k masivnímu používání tzv. ochranných prostředků (ve skutečnosti jedů) je už v ní dnes takřka nenalezneme.

Během vývoje hnojiva bylo spolehlivě ověřeno, že po aplikaci dochází už v první sezóně k řádovému nárůstu množství i aktivity živých složek půdy. 80 kilogramů hnojiva na hektar tak poskytne vedle zdravější půdy také dostatečný výnos pšenice s možnou certifikací bioproduktu.

Na počátku vývoje bylo zadání: Vyrobit hnojivo, které by kromě živin obsahovalo také spory mykorrhizních hub a bylo ve formě mikrogranulí. Zadání vzešlo z diskuse mezi Janem Káňou a docentem Miroslavem Vosátkou, vědeckým pracovníkem Botanického ústavu Akademie věd. O možnosti použití mykorrhizních symbiotických hub v intenzivním zemědělství se zajímají i globální výrobci hnojiv, protože si uvědomují, že současný způsob umělého hnojení půdy není udržitelný. Symbiotické půdní houby totiž zásadně zvyšují dostupnost živin z půdy rostlinám. Díky tomu lze obnovit přirozenou půdní úrodnost.

První fáze vývoje probíhala jako smluvní výzkum, který AVIVOTEC zadal na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Na realizaci pracoval tým docenta Josefa Marouška. Výsledkem bylo úspěšné dokončení základního výrobního postupu.

Následoval technický vývoj zařízení pro výrobu. Hlavním řešitelem byl Ing. František Slabý z firmy 3V Tech. Během několika měsíců se podařilo zprovoznit prototyp výrobního zařízení a vyrobit první tři šarže mikrogranulovaného hnojiva MicroCHAR®.

Poslední fáze vývoje zahrnovala ověřování funkčních vlastností hnojiva. Nejprve probíhaly testy v nádobách. Ověřovala se dostupnost živin a rozvoj mykorrhizních hub na kořenech rostlin. Pověřeno bylo pracoviště Katedry geoenvironmentálních věd na ČZU v Praze. Tým pod vedením docenta Lukáše Trakala zjistil, že hnojivo MicroCHAR® nejen poskytuje rostlinám dostupné organické živiny, ale především po aplikaci hnojiva dochází k na kořenech řádovému nárůstu aktivních sporů symbiotických hub.

Během vegetační sezóny 2021 probíhaly polní pokusy na parcelách Botanického ústavu AV v Průhonicích pod vedením docenta Vosátky. Závěry potvrzují, že MicroCHAR® je unikátní hnojivo, které nejen poskytuje dostatečný přísun organických živin, ale současně doplňuje půdní uhlík, zlepšuje půdní strukturu a zejména obnovuje přirozenou půdní úrodnost. To vše v rámci jedné aplikace při setí bez dalších dodatečných ošetření agrochemikáliemi.

Během příštího roku proběhne výstavba prvního výrobního závodu s kapacitou až 1 500 tun. Takže v roce 2023 se může prvních 15 tisíc hektarů půdy těšit na zásadní změnu zacházení!


Zdroj: Unikátní organické uhlíkové hnojivo je na světě!. Biochar Foundation. Tisková zpráva, 13. 11. 2021.

Související

Mattoni 1873 pořizuje prvních deset elektromobilů ŠKODA CITIGOe iV

Přejít na článek

Ohlédnutí za Cenami SDGs: Rok 2021 představil udržitelnost dětem a ocenil péči o duševní zdraví i boj proti korupci

Přejít na článek