Unikátní organické uhlíkové hnojivo je na světě!

24. 11. 2021

V říjnu 2021 ukončila firma AIVOTEC vývoj inovativního hnojiva MicroCHAR®, které aspiruje na udělení certifikace Carbon Negative Product.

Toto hnojivo je určeno pro použití v ekologickém zemědělství. Kromě uhlíku z biomasy (biouhlu) obsahuje organické živiny, dodávané drůbežím trusem. Inovativními složkami hnojiva jsou půdní rhizobakterie a mykorrhizní houby. Jde tedy o tzv. biotizované hnojivo.

Půdní bakterie a symbiotické houby jsou základními složkami úrodné půdy. Vzhledem k masivnímu používání tzv. ochranných prostředků (ve skutečnosti jedů) je už v ní dnes takřka nenalezneme.

Během vývoje hnojiva bylo spolehlivě ověřeno, že po aplikaci dochází už v první sezóně k řádovému nárůstu množství i aktivity živých složek půdy. 80 kilogramů hnojiva na hektar tak poskytne vedle zdravější půdy také dostatečný výnos pšenice s možnou certifikací bioproduktu.

Na počátku vývoje bylo zadání: Vyrobit hnojivo, které by kromě živin obsahovalo také spory mykorrhizních hub a bylo ve formě mikrogranulí. Zadání vzešlo z diskuse mezi Janem Káňou a docentem Miroslavem Vosátkou, vědeckým pracovníkem Botanického ústavu Akademie věd. O možnosti použití mykorrhizních symbiotických hub v intenzivním zemědělství se zajímají i globální výrobci hnojiv, protože si uvědomují, že současný způsob umělého hnojení půdy není udržitelný. Symbiotické půdní houby totiž zásadně zvyšují dostupnost živin z půdy rostlinám. Díky tomu lze obnovit přirozenou půdní úrodnost.

První fáze vývoje probíhala jako smluvní výzkum, který AVIVOTEC zadal na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Na realizaci pracoval tým docenta Josefa Marouška. Výsledkem bylo úspěšné dokončení základního výrobního postupu.

Následoval technický vývoj zařízení pro výrobu. Hlavním řešitelem byl Ing. František Slabý z firmy 3V Tech. Během několika měsíců se podařilo zprovoznit prototyp výrobního zařízení a vyrobit první tři šarže mikrogranulovaného hnojiva MicroCHAR®.

Poslední fáze vývoje zahrnovala ověřování funkčních vlastností hnojiva. Nejprve probíhaly testy v nádobách. Ověřovala se dostupnost živin a rozvoj mykorrhizních hub na kořenech rostlin. Pověřeno bylo pracoviště Katedry geoenvironmentálních věd na ČZU v Praze. Tým pod vedením docenta Lukáše Trakala zjistil, že hnojivo MicroCHAR® nejen poskytuje rostlinám dostupné organické živiny, ale především po aplikaci hnojiva dochází k na kořenech řádovému nárůstu aktivních sporů symbiotických hub.

Během vegetační sezóny 2021 probíhaly polní pokusy na parcelách Botanického ústavu AV v Průhonicích pod vedením docenta Vosátky. Závěry potvrzují, že MicroCHAR® je unikátní hnojivo, které nejen poskytuje dostatečný přísun organických živin, ale současně doplňuje půdní uhlík, zlepšuje půdní strukturu a zejména obnovuje přirozenou půdní úrodnost. To vše v rámci jedné aplikace při setí bez dalších dodatečných ošetření agrochemikáliemi.

Během příštího roku proběhne výstavba prvního výrobního závodu s kapacitou až 1 500 tun. Takže v roce 2023 se může prvních 15 tisíc hektarů půdy těšit na zásadní změnu zacházení!


Zdroj: Unikátní organické uhlíkové hnojivo je na světě!. Biochar Foundation. Tisková zpráva, 13. 11. 2021.

Související

Od problémů k řešení během 5 týdnu. Vzniknout může i firma

Přejít na článek

Nadace OSF již podeváté ocení nejlepší nekomerční aplikace postavené na otevřených datech. Neváhejte se přihlásit!

Přejít na článek