Unilever a Veolia podepisují dohodu o spolupráci na udržitelném balení

13. 11. 2018

Tříleté partnerství mezi společnostmi Unilever a Veolia je zaměřeno na zlepšení infrastruktury pro sběr a recyklaci odpadů v různých zeměpisných oblastech, počínaje Indií a Indonésií.

Při dosahování této důležité dohody Unilever a Veolia uznávají, že problém plastového odpadu je společná odpovědnost, která vyžaduje odvážnou akci napříč celým žebříčkem hodnot za účelem inovativního rozvoje a rozšiřování infrastruktury pro sběr a přepracovávání, která je klíčová pro přechod k cirkulární ekonomice.

Statistiky Nadace Ellen MacArthurové ukazují, že celosvětově je pouze 14 % plastů z jednorázových obalů shromážděno k recyklaci. Zbytek končí v krajině nebo křehkých ekosystémech.

Laurent Auguste, výkonný viceprezident společnosti Veolia pro rozvoj, inovace a trhy uvádí: „Je tu nesporná potřeba změnit současný způsob, jakým končí plastové obaly, aby byla značně zmírněna plastová stopa na životním prostředí. To si bude žádat nový druh spolupráce mezi všemi zúčastněnými. S tímto globálním partnerstvím, Veolia a Unilever se připojují k úsilím na různých územích na světě a od sběru k recyklaci přebírají vedoucí roli, aby znovu definovali zodpovědnou a udržitelnou budoucnost obalů.“

 

Veolia a Unilever budou spolupracivat na zavádění řešení pro sběr použitých obalů, rozšíření recyklačních kapacit a vývoji nových procesů a obchodních modelů. Společnost Unilever se minulý rok dokonce zavázala k tomu, že do roku 2025 budou všechny její obaly plně recyklovatelné, znovu použitelné nebo kompostovatelné.

Marc Engel, šéf dodavatelského řetězce společnosti Unilever, říká: „Rozsah problému s plastovým odpadem se nelepší, ale zhoršuje. V následujících dvou desetiletích se očekává zdvojnásobení produkce plastů. Všichni musíme dělat víc k řešení tohoto problému a doufáme, že spojením se se společností Veolia, světovým lídrem v oblasti nakládání s odpady, můžeme udělat smysluplné pokroky směrem k cirkulárnímu hospodářství.“


Zdroj: Sustainable packaging: collaboration agreement between Unilever and Veolia | Veolia. [online]. Copyright © 2018 Veolia [cit. 13.11.2018]. Dostupné ZDE.

Unilever and Veolia join forces for sustainable plastic packaging – Energy Live News – Energy Made Easy. Homepage – Energy Live News – Energy Made Easy [online]. Dostupné ZDE.

Unilever & Veolia Sign Collaboration Agreement On Sustainable PackagingCIWM Journal Online. CIWM Journal Online – For Waste & Resource Management ProfessionalsCIWM Journal Online | For Waste & Resource Management Professionals [online]. Copyright © 2017 Chartered Institution [cit. 13.11.2018]. Dostupné ZDE.