Unilever dosáhl genderové rovnováhy v managementu

12. 3. 2020

Společnost Unilever v březnu 2020 globálně dosáhla rovnováhy v zaměstnávání mužů a žen v managementu. Tohoto závazku dosáhla dokonce o rok dříve, než si stanovila.

S vyšším zastoupením manažerek Unilever uzavírá genderovou propast. V roce 2010 přitom zaměstnával v manažerských rolích 38 % žen.

Unilever dosáhl pokroku zejména v odděleních, kde byly ženy v minulosti nedostatečně zastoupeny. Ve společnosti Unilever jsou hrdí zejména na to, že dosáhli nebo se velmi přiblížili genderové rovnováze v oblastech, které téměř všude trpí nedostatkem zastoupení žen v managementu – zejména v oddělení Finance, UniOps a Logistika.

Poloviny žen v managementu působí ve finančním týmu. Oddělení UniOps, které zabezpečuje provozní a technologické procesy Unileveru, nyní dosahuje 47 %. Tým Supply Chain dosáhl největšího pokroku – zastoupením 40 % žen v managementu.

V České republice a na Slovensku společnost aktuálně dosáhla 49 % žen v manažerských rolích. Lokálně společnost směřuje ještě dále nad rámec rovnocenného zastoupení žen a mužů. „Unilever se v České republice a na Slovensku snaží zejména o boření mýtů a tabu, které s sebou nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v managementu přináší. Chceme mnohem více vzdělávat a rozvíjet ženy i muže, aby se rovnováha v managementech většiny společností stala samozřejmostí,“ dodává k závazkům společnosti Unilever Veronika Balíčková, HR Business Partner pro Českou a Slovenskou republiku. Dále zdůrazňuje význam diverzity kulturní a myšlenkové.

Tento mezník v genderové rovnováze společnosti Unilever je důsledkem dlouhodobého závazku: zajistit rovnost žen a mužů na pracovištích. Inkluze a diverzita představují důležité součásti agendy HR týmů po celém světě. Vedle řady interních iniciativ, jež oslavují a podporují diverzitu na pracovišti, a naopak bojují proti stereotypům, Unilever také zaštiťuje tzv. Unstereotype Alliance pod hlavičkou OSN v rámci UN Women, jejímž cílem je odstranit škodlivé stereotypy na pracovišti a napříč reklamním průmyslem.

Alan Jope, generální ředitel společnosti, uvádí: „Rovnost žen je největší příležitostí pro další sociální a ekonomický rozvoj po celém světě. Pracovní síla by měla automaticky reflektovat obě pohlaví, nemělo by jít o něco, o co musíme usilovat. Jsme velmi hrdí na skutečnost, že jsme dosáhli našeho cíle rovného zastoupení žen a mužů mezi našimi 14 000 manažery. Naše práce tím nekončí. Budeme i nadále usilovat o rovné příležitosti pro ženy a další nedostatečně zastoupené skupiny v celém našem byznysu i mimo něj.“

Leena Nair, ředitelka HR Unileveru, dodává: „Pokud je polovina populace držena zpátky, jak se všichni posuneme kupředu? Prosperující společnost je ta, ve které mají ženy rovný přístup k právům, příležitostem i dovednostem. Ženy tvoří většinu našich zákazníků a stojí za řadou našich úspěchů.“

Vítěz ceny Catalyst Award

Unilever je držitelem prestižní ceny Catalyst Award 2020 za iniciativy, které urychlily pokrok v zaměstnávání žen na pracovištích. Cílem iniciativy společnosti, nazvané „Měníme hru. Otevření nových možností v budoucnosti“, je poskytnout vyváženou pracovní sílu z hlediska pohlaví a inkluzivní kulturu, která bourá stereotypy.


O společnosri Unilever

Společnost Unilever se řadí mezi největší dodavatele potravin, výrobků pro péči o domácnost a výrobků pro osobní péči na světě. V roce 2018 společnost celosvětově zaměstnávala 169 000 lidí a dosáhla obratu 51 miliard eur. Může se pochlubit více než 400 značkami, zahrnujícími například Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Magnum nebo Algida, které mají své stálé místo v domácnostech po celém světě.

Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP), který byl představen v roce 2010, leží v srdci všeho, co Unilever dělá. Jeho cílem je za současného růstu byznysu snižovat environmentální stopu a přitom zvyšovat pozitivní dopad na společnost. V USLP si Unilever stanovil tři velké cíle. Jejich základem je devět závazků s menšími cíli, které usilují o společenský, environmentální a ekonomický přínos napříč hodnotovým řetězcem. V těchto oblastech může společnost Unilever nejvíce ovlivnit a přitom podporovat Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), a proto se na ně chce soustředit i nadále. Vedle lokálních iniciativ a partnerství se značky společnosti Unilever stále více zaměřují na to, aby měly jasně vymezené společenské nebo environmentální poslání nebo misi, kterými přispívají k plnění SDGs.

Související

Salóny krásy mohou díky mobilní aplikaci pomoci obětem domácího násilí

Přejít na článek

Fotbalový turnaj Global Goals World Cup Prague se přesouvá na rok 2021

Přejít na článek

České ženy budou opět kopat za lepší svět. Přidat se můžete i vy!

Přejít na článek