Unilever oznamuje nové ambiciózní závazky pro svět bez odpadu

10. 10. 2019

Mezinárodní společnost Unilever se včera zavázala, že do roku 2025 odstraní více než 100 000 tun plastových obalů a sesbírá a zpracuje více plastových obalů, než prodá.

Unilever, majitel světoznámých značek jako Dove, Rexona, Algida, Ben & Jerry’s, Lipton, Hellmann’s, Coccolino či Domestos, představil nové ambiciózní závazky v oblasti redukce plastu – chce snížit plastový odpad a dokáže pomoci vytvořit cirkulární ekonomiku pro plasty.

Unilever potvrdil, že do roku 2025:

  • omezí používání panenského plastu na polovinu snížením absolutního použití plastových obalů o více než 100 000 tun a urychlením používání recyklovaných plastů;
  • pomůže sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodává.

Díky tomuto závazku se Unilever stane první významnou světovou společností, vyrábějící rychloobrátkové zboží, která se zavázala k absolutnímu snížení plastů ve svém portfoliu.

Unilever je již na cestě ke splnění svých stávajících závazků, aby všechny jeho plastové obaly byly do roku 2025 opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné a aby do roku 2025 bylo v jeho obalech použito alespoň 25 % recyklovaných plastů.

 

Alan Jope, generální ředitel společnosti Unilever

Alan Jope, generální ředitel společnosti Unilever, řekl: „Plast má své místo, ale tímto místem není životní prostředí. Plastový odpad můžeme eliminovat pouze rychlým jednáním a radikálními kroky ve všech bodech životního cyklu plastu. Naším výchozím bodem musí být nejprve snížení množství plastů, které v souhrnu používáme, a poté se ujistit, že to, co už používáme, pochází z recyklovaných zdrojů. Zavazujeme se také zajistit, aby všechny naše plastové obaly byly znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.

To vyžaduje zásadní přehodnocení našeho přístupu k obalům a výrobkům naší firmy. Vyžaduje to, abychom představili nové a inovativní obalové materiály a rozšířili nové obchodní modely, jako jsou formáty opětovného použití a opětovného naplnění, to vše s bezprecedentní rychlostí a intenzitou.“

Závazek společnosti Unilever vyžaduje, aby společnost do roku 2025 pomohla sesbírat a zpracovat přibližně 600 000 tun plastů ročně. Dokážeme to realizovat prostřednictvím investic a partnerství, zlepšujících infrastrukturu nakládání s odpady v mnoha zemích, v nichž společnost Unilever působí.

Alan Jope dodal: „Naše vize je svět, ve kterém všichni pracují společně, aby zajistili, že plasty zůstanou v ekonomice a mimo životní prostředí. Náš plast je naší odpovědností, a proto jsme odhodláni získávat zpět více, než prodáváme, jako součást naší snahy o cirkulární ekonomiku. Máme před sebou náročný, ale smysluplný úkol, který pomůže zvýšit celosvětovou poptávku po recyklovaném plastu.“

Ellen MacArthur, zakladatelka nadace Ellen MacArthur Foundation, uvedla: „Oznámení společnosti Unilever znamená zásadní krok k vytvoření cirkulární ekonomiky pro plasty. Odstraněním zbytečných obalů prostřednictvím inovací, jako je doplňování, opětovné použití a koncentrace, a zvyšováním používání recyklovaného plastu Unilever demonstruje, jak se byznys může odklonit od čistých plastů. Naléháme na ostatní, aby se inspirovali závazkem a přístupem Unileveru, neboť všichni společně můžeme eliminovat plasty, které nepotřebujeme, a dále inovovat. Díky tomu nakonec vybudujeme ekonomický systém, kde se plastové obaly nikdy nestanou odpadem.“

Nové globální závazky v oblasti cirkulární ekonomiky platí také pro pobočku společnosti Unilever v České a Slovenské republice.

 

Michaela Franeková, generální ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko

„Chceme i u nás posilovat partnerství a napomoci k tomu, aby co nejvíce plastu kolovalo v uzavřené smyčce a nekončilo na skládkách. Už nyní budujeme užší spolupráci se společností EKO-KOM, která v Česku provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů, a spouštíme několik dalších projektů s našimi lokálními partnery. Měly by vést k podpoře zvýšení procenta recyklace obalů a k vyššímu využití recyklátu v obalech,“ upřesňuje dopad nových závazků společnosti i na jednotlivých trzích Michaela Franeková, generální ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Od roku 2017 Unilever transformuje svůj přístup k plastovým obalům jako součást strategie „Less Plastic, Better Plastic, No Plastic“.

  • V rámci pilíře „Less Plastic“ Unilever zkoumá nové formáty obalů a dodávky produktů spotřebitelům – včetně koncentrátů, jako je například nový Cif Eco-refill, který eliminuje 75 % plastu, a doplňovací čerpací stanice pro šampony a prací prostředky, které jsou rozmístěny v obchodech, na univerzitách a mobilních prodejních automatech v jihovýchodní Asii.
  • Pilíř „Better Plastic“ vedl k průkopnickým inovacím, jako je nový detekovatelný pigment, který používají značka Axe (Lynx) a TRESemmé, díky kterému je černý plast recyklovatelný, protože jej nyní skenery v recyklačních zařízeních rozpoznají a vytřídí, a „festivalová láhev“ Lipton, vyrobená ze 100% recyklovaného plastu, jež se do systému vrací nazpět díky zálohování.
  • Unilever ve třetím pilíři „No Plastic“ přinesl na trh inovace, včetně šamponových kostek, doplňovatelných tablet zubní pasty, deodorantových tyčinek v kartonu a bambusových zubních kartáčků. Také je zapojen do projektu Loop, který zkoumá nové způsoby dodávání a sběru opakovaně použitelných produktů přímo z domovů spotřebitelů.

K tomuto oznámení zveřejnila společnost Unilever na svém webu video, které se věnuje problematice plastů v oceánech, a zavázala se k zásadnímu úkolu: „udělat modrou planetu znovu modrou“.


Plastová stopa společnosti Unilever dnes činí přibližně 700 000 tun ročně (včetně nedávných akvizic).

Společnost od 7. října 2019 přijímá dva nové závazky:

  • Do roku 2025 snížit produkci panenských plastových obalů o 50 %, přičemž jedna třetina (více než 100 000 tun) bude pocházet z absolutní redukce plastu.

Více než 100 000 tun bude pocházet z absolutního snížení, protože společnost bude investovat do řešení pro vícenásobné použití (opakovaně použitelných či znovu naplnitelných obalů) nebo nevyužívání plastu (alternativní obalové materiály nebo „naked“ produkty) a díky snižování množství plastu v stávajících obalech (koncentrace). Nahrazení nerecyklovaných plastových obalů recyklovanými plasty přinese zbývající snížení. Unilever změří celkové tuny původních plastových obalů, použitých každý rok, ve srovnání s celkovými tunami nových plastových obalů, použitých v roce 2018. V důsledku tohoto závazku se Unilever zavazuje do roku 2025 na trh uvést maximálně 350 000 tun panenských plastových obalů.

  • Do roku 2025 pomoci sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodává.

Závazek společnosti Unilever vyžaduje, aby společnost do roku 2025 pomohla sesbírat a zpracovávat přibližně 600 000 tun plastů ročně. To je méně, než činí její současná 700 000tunová plastová stopa, protože odráží absolutní snížení o 100 000 tun, ke kterému se Unilever zavázal výše.

Unilever splní tento závazek těmito cestami:

  1. Přímé investice a partnerství v oblasti sběru a zpracování odpadu.
  2. Nákup a používání recyklovaných plastů v obalech.
  • Účast v režimech rozšířené odpovědnosti výrobce, kde Unilever přímo platí za sběr svých obalů.

Unilever bude měřit celkové tuny plastových obalů, které pomohl sesbírat a zpracovat za rok v porovnání s množstvím plastových obalů, které použil.

Během posledních pěti let Unilever spolupracoval s mnoha partnery na sběru plastových obalů, včetně Rozvojového programu OSN (UNDP), s cílem pomoci oddělit, sbírat a recyklovat obaly v celé Indii. Kromě toho pomohl v Indonésii zřídit téměř 3 000 bank pro nakládání s odpady a nabídl více než 400 000 lidem příležitost recyklovat jejich odpad. V Brazílii má Unilever dlouhodobé partnerství s prodejcem Grupo Pão de Açúcar, které má pomoci sbírat odpad prostřednictvím odkládacích stanic.


Zdroj: Tisková zpráva, Unilever oznamuje nové ambiciózní závazky pro svět bez odpadu, Unilever.