Unilever představuje nová opatření v boji proti změně klimatu

26. 6. 2020

Společnost Unilever stanovila nová opatření a závazky ke zlepšení zdraví planety skrze ještě rozhodnější kroky v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a v zájmu zachování zdrojů pro budoucí generace. Značky společnosti budou investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody.

Společnost Unilever do roku 2039 sníží u všech svých produktů čisté emise na nulu. Bude rovněž podporovat novou generaci farmářů a drobných zemědělců a spolupracovat s nimi, vést programy na ochranu a obnovu lesů, půdy a biodiverzity a bude společně se státy a organizacemi pracovat na zlepšení přístupu k vodě komunitám, které trpí jejím nedostatkem.

S cílem urychlit naplnění těchto opatření budou značky společnosti Unilever společně investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody. Prostřednictvím tohoto fondu se v následujících deseti letech přijmou opatření, jež mají největší dopad. Projekty budou směřovat na obnovu krajiny, zalesňování, zachycování uhlíku, na ochranu volně žijících živočichů a ochranu vody. Tyto nové iniciativy navazují na již probíhající skvělou práci. Například značka Ben & Jerry’s podporuje iniciativu na snížení emisí skleníkových plynů z mléčných farem a Knorr podporuje zemědělce v udržitelnějším pěstování surovin.

Alan Jope, globální ředitel společnosti Unilever, k závazkům dodává: „Zatímco se svět vypořádává s ničivými dopady pandemie Covid-19, nesmíme zapomínat, že nás všechny i nadále ohrožuje klimatická krize. Změna klimatu, degradace přírody, úbytek biodiverzity, nedostatek vody – všechny tyto problémy jsou propojeny a musíme je řešit současně. Přitom si musíme uvědomit, že klimatická krize nedopadá pouze na životní prostředí, ale i na způsob našeho života a práce. Jakožto firma si uvědomujeme naši zodpovědnost a chceme napomoci k řešení této krize – jako společnost i prostřednictvím našich značek.“

Boj se změnou klimatu

Nové závazky společnosti Unilever staví na vědeckých poznatcích a zahrnují tyto body:

  • Do roku 2030 nebude produkce firmy Unilever vytvářet jakékoliv uhlíkové emise. Uhlíkovou stopu vytvářenou v průběhu životního cyklu produktů, sníží Unilever o polovinu.
  • Do roku 2039 chce společnost Unilever snížit na nulu všechny emise spojené se svými produkty, a to v celém jejich životním cyklu.

Ochrana a obnova přírody

V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP) dosáhla společnost Unilever během deseti let stavu, v němž získává 89 % surovin ze zdrojů, certifikovaných celosvětově uznávanými standardy jako trvale udržitelné. V rámci USLP Unilever také dlouhodobě podporoval programy, zabývající se kvalitou vody a riziky spojenými s vodou v oblastech, kde má své výrobní závody. Snahy společnosti v těchto oblastech těmito kroky nekončí:

  • Do roku 2023 dosáhne společnost Unilever takového dodavatelského řetězce, který bude zcela nezávislý na odlesňovaných oblastech.
  • Do roku 2030 zavede programy zaměřené na vodní hospodářství ve více než stovce lokalit.
  • Do roku 2030 chce společnost dosáhnout naprosté biodegradability všech složek v jejích produktech.

Do roku 2023 dosáhne společnost dodavatelského řetězce bez odlesňování. Za tímto účelem zvýší dohledatelnost a transparentnost používáním nových digitálních technologií, jako je satelitní monitorování, geolokační sledování a blockchain, čímž zrychlí zapojení drobných zemědělců, změní přístup k získávání derivátů a bude významně investovat do zařízení pro frakcionaci derivátů.

Společnost Unilever chce navíc pomoci i s obnovou přírody. Za tímto účelem podpoří novou generaci ekologických farmářů a drobných zemědělců, kteří svým způsobem zemědělství přírodu chrání a pečují o ni. Pro všechny své dodavatele společnost také zavedla průkopnický Kodex regenerativního zemědělství. Tento nový Kodex navazuje na náš stávající Kodex udržitelného zemědělství, který je obecně považován za nejlepší v našem odvětví a obsahuje podrobnosti o zemědělských postupech, které pomáhají se znovuvytvářením kritických zdrojů.

Přidá se také k iniciativě 2030 Water Resources Group vedené Světovou bankou, aby přispěla k transformační změně a budování odolnosti v oblasti hospodaření s vodou na klíčových trzích trpících nedostatkem vody, jako jsou Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Vietnam nebo Indonésie.

Aby dále chránila vodní zdroje, usilují také o to, aby byl obsah jejích produktů do roku 2030 biologicky rozložitelný, čímž by se minimalizoval jejich dopad na vodu a vodní ekosystémy. Ačkoli některé ze složek, které v současné době používají, nemají žádné biologicky rozložitelné alternativy, bude společnost spolupracovat s partnery na podpoře inovací a nalezení řešení, která jí pomohou dosáhnout daných ambicí.

„S ohledem na aktuální stav planety musíme neprodleně podniknout jasné kroky k tomu, abychom zastavili její poškozování a obnovili její zdraví. Loni jsme nastavili celofiremní plán zabývající se nejviditelnějším environmentálním problémem, který v odvětví spotřebního zboží máme, a to plastovými obaly. Je však nejvyšší čas začít radikálně jednat v celém rozsahu našeho byznysu a všude, kde působíme. Dělat byznys udržitelně a spolupracovat na jeho strukturálních změnách nebylo nikdy akutnější,“ dodává k závazkům Michaela Franeková, ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.


Zdroj: Unilever představuje nová opatření v boji proti změně klimatu, na ochranu a obnovu přírody a v zájmu zachování zdrojů pro budoucí generace. Tisková zpráva Unilever ČR, spol. s.r.o., 15. 6. 2020

Související

Spisovatelka Barbara Nesvadbová napsala výpravnou knížku pro děti. Hlavní hrdinkou je holčička zachraňující planetu

Přejít na článek

Prezident Biden navrací USA ke klimatickým závazkům a plánuje klimatický summit

Přejít na článek