Unilever sdílí ambice k vytvoření spravedlivější společnosti

1. 2. 2021

Společnost Unilever, do jejíhož portfolia patří značky jako Hellmann’s, Lipton, Dove, Rexona, Magnum, Algida, Coccolino či Domestos, oznámila rozsáhlý soubor závazků a opatření, které pomohou vybudovat spravedlivější společnost s větší podporou rozmanitosti.

Společnost cílí na podporu diverzity a bourání stereotypů, a to nejen uvnitř organizace, ale také navenek, například v marketingu a v rámci přímého dodavatelského řetězce. Unilever se dále zavázal připravit své zaměstnance i mladé lidi na budoucnost světa práce. Podpoří také spravedlivější a inkluzivnější podnikatelské prostředí. Jde o nový set závazků společnosti, který rozšiřuje stávající environmentální závazky společnosti v oblasti ochrany přírody a boje proti klimatickým změnám o důležitý sociální rozměr.

Mezi hlavní sociální závazky společnosti Unilever patří:

  • Zvýšit počet reklam, které podporují diverzitu a neobsahují stereotypy, a to jak na obrazovce, tak za kamerou.
  • Do roku 2030 zajistit, aby všichni zaměstnanci byli rekvalifikovaní nebo si zvýšili kvalifikaci a aby měli přístup k možnostem flexibilního zaměstnávání.
  • Do roku 2030 vybavit 10 milionů mladých lidí základními dovednostmi, aby se mohli připravit na pracovní příležitosti budoucnosti.
  • Do roku 2025 pomoci 5 milionům malých a středních firem k růstu prostřednictvím přístupu k potřebným dovednostem, financím a technologii.

V rámci závazku v oblasti reklamy chce Unilever využít sílu značek a postavení druhého největšího inzerenta na světě tak, aby prosazoval změny. Cílem je zvýšit počet reklam, které zahrnují větší diverzitu lidí, a to jak na obrazovce, tak i za kamerou. Společnost se rovněž zavázala do roku 2025 vynakládat 2 miliardy eur ročně na různorodé dodavatele. Kromě finančních výdajů bude tyto firmy podporovat i novým programem podpory, který jim umožní nabýt nové dovednosti, financování a networkingové příležitosti.

„Unilever vyhodnocuje stereotypy ve svých reklamách od roku 2016. Je to důležité nejen jako jasná zpráva pro naše spotřebitele, partnery, ale i ostatní inzerenty. Naše data ukazují, že progresivní reklamy vytvářejí o 74 % větší sílu značky, zvyšují o 33 % relevanci reklamy a o 34 % zlepšují důvěryhodnost. Těší mě, že v roce 2020 bylo 96 % naší globální reklamy bez stereotypů,“ uvádí Michaela Franeková, generální ředitelka společnosti Unilever za Česko a Slovensko. „V loňském roce jsme v Česku a na Slovensku spustili kampaň značky Cif ‚Ahoj, krásko‘, která je založena na genderově neutrálním pohledu. Kampaně značky Dove již řadu let oslavují skutečnou krásu. Toto je jen malý výčet toho, co se děje již nyní. Věřím, že nové závazky nás posunou ještě dále.“

Příprava lidí na budoucí pracovní trh

Současný trh práce se rychle rozvíjí. Unilever se v rámci své strategie zavázal vytvářet a udržovat zaměstnatelnost tím, že připraví zaměstnance a další osoby mimo organizaci na společenské a technologické změny. Společnost zajistí, aby všichni zaměstnanci byli do roku 2025 rekvalifikovaní nebo si zvýšili kvalifikaci. Zaměstnanci tak budou vybaveni dovednostmi, které si žádá ochrana jejich živobytí, ať už ve společnosti Unilever nebo mimo ni.

Kromě rozvoje dovedností bude do roku 2030 Unilever průkopníkem nových modelů zaměstnanosti a poskytneme svým lidem flexibilní možnosti zaměstnání. V partnerství s odbory a zástupci zaměstnanců bude rozvíjet a zavádět nové způsoby práce, které nabízejí bezpečné a flexibilní pracovní prostředí.

Dopady technologického pokroku jsou široké. Technologie do značné míry určují dovednosti potřebné v budoucí práci i způsob práce jako takový. I dynamika tradičního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci je zastaralá, a to jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Jak ukazuje zpráva Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst z roku 2020, těm, kteří mají zůstat ve svých rolích, se v příštích pěti letech změní 40 % klíčových dovedností a 50 % všech zaměstnanců bude potřebovat rekvalifikaci. Automatizace, a navíc ještě recese vyvolaná pandemií COVID-19 znamená pro svět práce obrovskou výzvu,“ uvádí Ethan Rothschild, nový HR ředitel společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Do roku 2025 Unilever pomůže 5 milionům malých a středních firem v maloobchodním hodnotovém řetězci, aby dále rozšířily své podnikání skrze sdílení dovedností, dostupnost financí i technologie. Společnost jim poskytne přístup k digitálním nástrojům, školení a službám, které podporují sociální podnikání a pomohou jim rozšířit či digitalizovat podnikání a zvýšit příjmy.


Zdroj: Unilever sdílí ambice k vytvoření spravedlivější společnosti a k udržení kroku s budoucím trhem práce, Tisková zpráva Unilever ČR, 21. 1. 2020.

Související

Jsme národ neviditelných hrdinů a země láskyplných bojovnic. Startuje kampaň Takoví jsme

Přejít na článek

Iniciativa Cesty pomůže mladým uprchlíkům na českém pracovním trhu

Přejít na článek