Unilever se v souladu se svou novou vizí Positive Beauty zříká označení „normální“.

17. 3. 2021

Společnost Unilever dnes oznámila, že v souvislosti s přijetím své nové vize a strategie Positive Beauty (Pozitivní krása) odstraní ze všech svých obalů a reklam na značky kosmetických přípravků a výrobků osobní péče označení „normální“. Přispěla k tomu i studie společnosti Unilever, z níž vyplývá, že většina lidí má při používání slova „normální“ v souvislosti s popisem vlasů nebo pleti dojem, že do skupiny „normálních“ lidí nepatří.

Vize Positive Beauty, jež zahrnuje několik postupných závazků a iniciativ, týkajících se značek kosmetiky a osobní péče, mj. značek Dove, Rexona, Axe a TRESemmé, bude prosazovat nové pojetí krásy, které je spravedlivé a inkluzivní a zároveň udržitelné pro planetu.

Rozhodnutí odstranit pojem „normální“ je jedním z mnoha kroků, jimiž chce Unilever zpochybnit úzce chápané ideály krásy, protože se snaží skoncovat s diskriminací a prosazovat inkluzivnější vizi krásy. Toto rozhodnutí vychází z výsledků celosvětového průzkumu v oblasti kosmetiky, který odhalil, že při používání slova „normální“ v souvislosti s popisem vlasů nebo pleti má většina lidí dojem, že do skupiny „normálních“ lidí nepatří.

Do studie, jejíž realizaci zadala společnost Unilever, bylo zapojeno 10 000 respondentů z devíti zemí. Poznatky studie jsou následující:

  • Více než polovina respondentů (56 %) si myslí, že odvětví kosmetiky a osobní péče může v lidech vzbuzovat pocit vyloučení.
  • Lidé si přejí, aby se firmy vyrábějící kosmetické přípravky a výrobky osobní péče více zaměřovaly na to, aby se lidé lépe cítili, nikoli pouze na to, aby lépe vypadali (74 %).
  • Více než polovina lidí (52 %) uvádí, že nyní před nákupem výrobků věnuje větší pozornost tomu, jaký postoj zaujímá výrobce ke společenským otázkám.
  • Sedm lidí z deseti souhlasí s tím, že používání slova „normální“ na obalech a v reklamách na výrobky má negativní dopad. U mladších lidí (ve věku 18 – 35 let) je to dokonce osm z deseti.

Sunny Jain, prezident divize Krása a osobní péče, uvedl: „Vzhledem k tomu, že naše kosmetické přípravky a výrobky osobní péče používá každý den miliarda lidí a ještě více jich sleduje naše reklamy, jsou naše značky opravdu schopny život lidí ovlivnit. Proto jsme se zavázali, že budeme bojovat proti nežádoucím normám a stereotypům a vytvoříme širší, mnohem inkluzivnější definici krásy.“

Kromě toho, že odstraní označení „normální“, nebude společnost Unilever v reklamách na své značky digitálně upravovat tvar těla, velikost, tělesné proporce ani barvu pleti a zvýší počet reklam zobrazujících osoby z různých skupin, které v nich jsou zastoupeny nedostatečně.

Podpora pozitivní změny pro lidi i celou planetu

Středobodem vize Positive Beauty je cíl nejen méně škodit, ale i přinášet více prospěchu lidem i celé planetě Zemi. Rozhodnutí odstranit z obalů a reklam označení „normální“ znamená pouze jeden krok ve sféře tří závazků, jež společnost přijala se záměrem dosáhnout skutečného a měřitelného dopadu:

1. Do roku 2030 prostřednictvím svých značek zlepšit zdravotní stav a duševní pohodu, posílit rovnost a inkluzi u miliardy lidí ročně. Značky se zaměří na následující oblasti:

  • Pomoc při odstraňování diskriminace v oblasti krásy a podpora inkluze prostřednictvím zpochybnění úzce definovaných ideálů krásy a vytvoření portfolia výrobků, více zaměřených na inkluzi.
  • Podpora rovnosti v oblasti genderu, včetně posílení programů jednotlivých značek, podpora nabourání stávajících norem a nestereotypní reklamy.
  • Zlepšení zdravotního stavu a duševní pohody prostřednictvím stávajících vzdělávacích iniciativ, zaměřených na hygienu rukou a ústní dutiny, a rozšíření záběru o nové oblasti, včetně fyzického a duševního zdraví.

2. Podpora ochrany a obnovy 1,5 milionu ha půdy, lesů a oceánů do roku 2030, což je plocha větší než plocha půdy potřebná k vypěstování obnovitelných surovin, používaných pro výrobky společnosti Unilever v oblasti kosmetiky a osobní péče.

3. Podpora přijetí zákazu testování kosmetiky na zvířatech do roku 2023 a spolupráce se zákonodárci, organizacemi na ochranu zvířat a podobně smýšlejícími firmami. V současné době je organizací PETA schváleno 23 výrobků společnosti Unilever a další na tuto certifikaci čekají.

Daniela Krahulíková, vedoucí kategorie Krásy a péče o tělo za Česko a Slovensko, dodává k poslání značky Dove: „Podpora diverzity a inkluze je pro nás relevantní také v Česku a na Slovensku. Shodně je tomu s následováním poslání značek. Značka Dove již několik let podporu zdravou sebedůvěru mladých dívek, na českých a slovenských školách již od roku 2019 a navzdory pandemii jsme v roce 2020 zasáhli 25 tisíc mladých životů. Zároveň jsme do programu zahrnuli i rodiče a učitele, kteří jsou ambasadory celého programu a můžou na diskutovaná témata navázat a ovlivnit další rozvoj dětí. V neposlední řadě jsme do projektu zahrnuli i naše zaměstnance, kteří se workshopů zúčastnili na vybraných školách ještě v prvním kvartálu roku 2020. Ani pandemie nás nezastaví, aktuálně program řešíme přes online workshopy a máme v plánu v dalším roce náš dopad zdvojnásobit.“

Stěžejní součástí při plnění těchto závazků budou značky kosmetických výrobků a výrobků osobní péče společnosti Unilever, z nichž mnohé již mají s realizací vlivných programů s posláním a cíleného růstu zkušenosti. Ke značkám Dove, Lifebuoy, Vaseline a Rexona se připojí další kosmetické značky a značky výrobků osobní péče a společně se budou angažovat v řešení společenských a environmentálních problémů a podporovat změnu norem, politik a zákonů.

Spotřebitelé stále častěji očekávají, že značky zaujmou postoj k aktuálním problémům, na nichž jim záleží. Značky společnosti Unilever, chápané jako značky s posláním, tedy značky s pozitivním sociálním či environmentálním dopadem, zaznamenaly v roce 2020 ve srovnání s dalšími značkami portfolia více než dvojnásobný růst. Průzkum společnosti tento trend dále potvrzuje, neboť většina lidí (69 %) uvedla, že doporučí kosmetickou značku přátelům a rodině, pokud nabízí výrobky pro nejrůznější typy pleti a vlasů, přičemž polovina respondentů je za takové výrobky ochotna zaplatit více.


Zdroj: Unilever se v souladu se svou novou vizí Positive Beauty zříká označení „normální“. Dle průzkumu má na lidi negativní dopad. Unilever ČR, s.r.o., Tisková zpráva 10. 3. 2021.

Související

Hradecko slaví úspěch! Bylo oceněno Velkou cenou cestovního ruchu 2021/2022

Přejít na článek

E-shop Nakup na Dobro mění svět k lepšímu. Jeho zákazníci pomohli k vysazení hektaru lesa

Přejít na článek