Úřad vlády ČR se opět zapojí do kampaně Česko svítí modře

1. 4. 2017

Strakova akademie bude v noci z neděle 2. dubna na pondělí nasvícena modrým světlem a zúčastní se tím kampaně Česko svítí modře.

Úřad vlády ČR tak podpoří Světový den za zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna. Nasvícen bude zadní trakt budovy směrem na Kosárkovo nábřeží (směrem k řece). Akce začne v osm hodin večer a potrvá do rozednění, tj. cca do sedmi hodin pondělního rána. Záštitu nad letošním 4. ročníkem kampaně „Česko svítí modře“ převzal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.

Vláda v loňském roce schválila podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin, který obsahuje řadu návrhů, jak zlepšit podmínky jejich života. V letošním roce proběhne vyhodnocení plnění úkolů vzešlých z tohoto podnětu a jejich případná aktualizace. Například se podařilo rozšířit povědomí o PAS prostřednictvím tzv. Komunikačního souboru, je připravena finální podoba průkazu člověka s PAS, byl zaveden včasný záchyt varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost.

Česko svítí modře

Kampaň „Česko svítí modře“ je projektem platformy NADĚJE PRO AUTISMUS. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň bude oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu, a potrvá až do konce měsíce. Propojuje organizátory osvětových akcí napříč republikou, posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a jejich rodinami.

Historicky si svět poprvé připomněl existenci autismu 2. dubna 2008. Jako reakci na jeho prudce vzrůstající výskyt vyhlásila Valná hromada OSN rok před tím tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD).

Celosvětová kampaň nese název „Light It Up Blue!“ – kde modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření – jednu z oblastí, která je pro pochopení a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou. Členské státy OSN podnikají opatření pro zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a k podpoře včasné diagnostiky a intervence.

Úřad vlády se do této kampaně zapojil už v loňském roce, mimo Strakovu akademii byl modře nasvícený např. Pražský hrad, budova Poslanecké sněmovny PČR, Mahenovo divadlo v Brně, Velehrad, radnice Zlína a Olomouce, Jaderná elektrárna Dukovany a celá řada dalších budov.