Uznávaný umělec Olafur Eliasson byl jmenován vyslancem dobré vůle UNDP

2. 10. 2019

Rozvojový program OSN (UNDP) jmenoval velmi významného islandsko-dánského umělce a klimatického aktivistu Olafura Elianssona novým vyslancem dobré vůle pro klimatickou akci a Cíle udržitelného rozvoje.

Vysoce vážený pro svá umělecká díla a snahy v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na obnovitelné zdroje a změnu klimatu, Eliasson bude v roli vyslance dobré vůle pomáhat UNDP zvyšovat povědomí o důležitosti zapojení do boje s klimatickými změnami. Bude tak činit prostřednictvím zajímavých projektů, jež propagují obnovitelné zdroje, snižování CO2 emisí a ochraňují naši planetu pro další generace.

 

Olafur Eliasson a Ulrika Modéer

„Život na Zemi je o soužití – lidí, živočichů, ekosystémů a prostředí. Soužití je krásné, ale zároveň reprodukční, chaotické a náročné. Faktem je, že jsme v tom všichni společně. Proto všichni musíme brát klimatickou krizi velmi vážně. Abychom reagovali adekvátně, musíme my – jednotlivci, instituce, firmy a vlády věřit vědě a sdílet znalosti, kreativitu a energii,“ řekl Olafur Eliasson během svého jmenování na Social Good Summit 2019. „Nejlepším návodem pro naše aktivity je 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. A jakožto umělec věřím, že kultura je skvělým prostředkem k prezentování výzev. Proto jsem poctěn být jmenován vyslancem dobré vůle a připojit se k UNDP v naplňování těchto cílů,“ dodal Eliasson.

 

„V průběhu své kariéry světově uznávaného umělce, Olafur ukázal silný závazek k boji s klimatickými změnami a za snadnější přístup k obnovitelné energii,“ řekla Ulrika Modéer, ředitelka UNDP kanceláře pro vnější vztahy a advokaci. „Jakožto vyslanec dobré vůle, Olafur vnese novou a kreativní perspektivu do sociálních a environmentálních problémů, kterým dnešní svět čelí. Pomůže zvýraznit podceňované vazby mezi uměním a obnovitelnou energií a klimatickými změnami.“

 

V posledních letech Eliasson zkoumal, jak vhodně adresovat globální problémy. V roce 2012 založil sociální podnik Little Sun, který se snaží nahrazovat fosilní paliva solární energií v komunitách po celém světě a šířit ji i do oblastí bez elektřiny. Dalším jeho zajímavým projektem byla iniciativa Ice Watch, kdy nechal přivézt velké kusy ledovcového ledu z Grónska do center měst Kodaň, Paříž a Londýn. Při kontaktu s ledem mohli lidé sledovat krásy roztékajícího se ledu a být tím inspirováni k boji s klimatickými změnami.
Nedávno se Eliasson vydal znovu nafotit ledovce na Islandu, které poprvé zachytil na fotografiích v roce 1999 (The glacier series). Tento rok bude prezentovat nové fotografie společně se starými snímky s cílem poukázat na dramatické klimatické změny, které se v tomto regionu udály v průběhu posledních 20 let.

 

V roce 2015 se Eliasson spolupodílel na založení Muzea pro Organizaci spojených národů se sídlem v Kodani, jež má vést lidi z celého světa k uznávání hodnot OSN a motivovat je ke zvýšení úsilí v dosahování globálních cílů.

Nyní Eliasson ponese oficiální titul vyslance dobré vůle UNDP, čímž se připojil ke skupině světově uznávaných herců, sportovců a kuchařů, kteří s organizací také spolupracují.

 

Olafur Eliasson je také autorem trofeje pro turnaj Global Goals World Cup. Mosaznou trofej navrhl a sestavil Eliasson ve své dílně v Berlíně a přivezl na finále v New Yorku v roce 2018, aby vítězové pozvedli vyhledávané umělecké dílo. V roce 2019 trofej získal tým Yellow Ladies z České pošty, který světové finále v ženském fotbal vyhrál.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Olafura Eliassona na olafureliasson.net.


Zdroj: Acclaimed artist Olafur Eliasson named UNDP Goodwill Ambassador | UNDP. UNDP – United Nations Development Programme [online]. Copyright © [cit. 02.10.2019]. Dostupné na tomto odkazu.