V Česku vznikla desátá rezervace velkých kopytníků

10. 12. 2021

Již desátá rezervace velkých kopytníků začala dnes fungovat v České republice. Divoké koně vypustili ochránci přírody ve spolupráci s Plzeňským krajem na mokřadní louky u Nýřan na Plzeňsku. V Plzeňském kraji jde o třetí rezervaci velkých kopytníků, tedy nejvyšší počet mezi všemi kraji v České republice. „V Plzeňském kraji se v současné době nachází téměř třetina tuzemských rezervací velkých kopytníků,“ konstatoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.

Stejně jako v jiných oblastech Česka, také u Nýřan bude úlohou velkých kopytníků péče o cenný biotop. „Janovský mokřad se nachází na místě bývalého rybníka. Je předmětem zájmu ochrany přírody díky spontánnímu vzniku mokřadních společenstev vlivem činnosti bobra. Komplex vlhkých až podmáčených luk s enklávami sušších stanovišť a tůněmi je biotopem či tahovou zastávkou několika ohrožených druhů ptáků, žije zde například polák malý, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý,“ popsal lokalitu Miloslav Jirků z Biologického centra akademie věd České republiky.

Skupinu tří divokých koní, které pro rezervaci v Nýřanech bezplatně poskytla ochranářská společnost Česká krajina, převezli na místo pracovníci Zoo Plzeň. Vznik rezervace inicioval a financoval Plzeňský kraj. „Pracovníkům odboru životního prostředí Plzeňského kraje je třeba poděkovat za jejich iniciativu, i za rychlost, s jakou se jim podařilo rezervaci vytvořit. První informativní schůzka se uskutečnila začátkem července a začátkem prosince již divocí koně vyběhli do nové rezervace. Právě rezervace u Nýřan ukazuje, že pokud je dobrá vůle, je pastva velkých kopytníků nejenom efektivní, ale i rychle realizovatelný způsob péče o krajinu,“ zmínil Dalibor Dostál.

Rezervace se zároveň stala jednou z výkladních skříní ochrany přírody v regionu. „Exmoorský divoký kůň a pratuři dále zvýší atraktivitu Janovského mokřadu, který se stává symbolem Plzeňského kraje a jeho úsilí o záchranu naší krajiny,“ uvedl náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Josef Bernard.

Dvojici praturů pro nýřanskou rezervaci se ochránci přírody pokusili odchytit již včera, ale neúspěšně. „Jedna ze samic v milovickém stádě netradičně porodila na podzim, takže je celé stádo v těchto dnech mimořádně plaché a ke zvířatům se nepodařilo přiblížit na vzdálenost, která by umožňovala odchyt,“ vysvětlil Dalibor Dostál.

Desítka rezervací v Česku vznikla sedmi let od založení pilotního projektu. „První rezervace velkých kopytníků vznikla v roce 2015 v bývalém vojenském prostoru Milovice. Jsme rádi, že se tento efektivní způsob péče o krajinu v Česku uchytil. V nejbližších měsících by měla vzniknout další rezervace v Krnově v Moravskoslezském kraji, zájem o přírůstky velkých kopytníků nyní mají ochranářské organizace na Slovensku, na Ukrajině nebo v Rakousku,“ doplnil Dalibor Dostál. Propagovat pastvu velkých kopytníků v zahraničí velmi účinně pomáhá ochranářská organizace JARO Jaroměř, která se podílí na péči o krajinu i mimo Českou republiku.


Zdroj: V Česku vznikla desátá rezervace velkých kopytníků. Divocí koně dnes osídlili mokřadní louky u Nýřan v Plzeňském kraji. Česká krajina o.p.s. Tisková zpráva, 8. 12. 2021.

Související

Neučíme ekologii kecáním. Život v přírodě je těžký, ale rozvíjí

Přejít na článek

Dobrovolníci ve čtvrtek uklízeli okolí rezervace divokých koní od černých skládek

Přejít na článek

Aby půda žila a my s ní. Darujte na nákup půdy pro drobné ekologické zemědělce

Přejít na článek