V informovanosti o CSR je ČR nad světovým průměrem

15. 12. 2013

Podle mezinárodního průzkumu uveřejňuje informace o své společenské odpovědnosti 31 % firem, v České republice je to 43 % firem.

Příchod adventu obvykle provází nejen vánoční výzdoba v ulicích, ale také úsilí, se kterým mnoho firem dává najevo svou společenskou odpovědnost. Jak si ale české firmy ve společensky odpovědných aktivitách skutečně stojí v porovnání se zbytkem světa?

CSR reportuje 43 % českých firem

Výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) Lucie Mádlová zmiňuje poslední průzkum*), podle kterého 54 % společensky odpovědných firem integrovalo společenskou odpovědnost (CSR) do strategického řízení a 17 % alespoň částečně plnilo kritéria společenské odpovědnosti (z větší části environmentální politiku, sponzoring a firemní filantropii). Společensky odpovědné aktivity reportovalo 43 % firem, přičemž 29 % z nich přímo vydalo samostatnou zprávu o CSR a 14 % zahrnulo CSR do své výroční zprávy. „Ochota reportovat svou společenskou odpovědnost v České republice neustále roste. Počítáme s tím, že číslo bude v příštím roce, kdy A-CSR uveřejní aktuální průzkum za rok 2013, ještě vyšší,“ doplnila Lucie Mádlová.

Ve světě reportuje CSR 31 % firem

Je to hodně, nebo málo? Pro porovnání – podle podobného letošního průzkumu společnosti Grant Thornton mezi 3.300 firmami ve 45 zemích světa uveřejňuje informace o své společenské odpovědnosti a udržitelnosti svého rozvoje 31 % společností, ať už ve výročních zprávách, nebo zvlášť. Nejčastěji tyto informace uveřejňují společnosti v Indii (69 %), Vietnamu (64 %), Nizozemsku (64 %), na Filipínách (60 %) a v Mexiku (52%). Naopak nejméně často v Estonsku (6 %), Polsku (12 %), na Novém Zélandu (16 %), ve Finsku (18 %) a v Australii (19 %).

Jestliže tedy 43 % českých firem reportuje své společensky odpovědné aktivity, znamená to, že se Česká republika v tomto ohledu řadí mezi takové země, jako je Španělsko, Singapur nebo Malajsie, kde CSR reportuje 42 % společností.

„Co se týče reportování společenské odpovědnosti, podle našich zjištění neexistuje nějaký jednoduchý klíč, podle kterého by se množství firem reportujících CSR řídilo. Vysoké i nízké procento reportujících firem najdeme na vyspělých i rozvíjejících se trzích. I v Evropě najdeme například Nizozemsko se 64 % reportujících společností, ale také Estonsko se 6 % reportujících firem. Evidentně je to tedy spíše otázka převládající firemní kultury v dané zemi,“ uvedl Jan Kincl, partner společnosti Grant Thornton Advisory. „Jsme proto rádi, že se Česká republika, i díky úsilí takových organizací, jako je Asociace společenské odpovědnosti, drží v tomto ohledu poměrně vysoko nad průměrem našeho průzkumu.“

Na důležitosti CSR se shodují zaměstnanci, spotřebitelé i manažeři

Výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) Lucie Mádlová zmiňuje také nedávný výzkum nazvaný CSR Research provedený agenturou Ipsos, který prokázal, že témata CSR jsou pro českou populaci stále velmi zajímavá a přitažlivá. Na 86 % zaměstnanců považuje za důležité, aby jejich zaměstnavatel byl společensky odpovědný, a pro 75 % české populace je při nákupu zboží a služeb společenská odpovědnost důležitým kritériem volby.

Podle mezinárodního průzkumu Grant Thornton věří představitelé celkem 57 % firem, že téma společenské odpovědnosti a udržitelnosti rozvoje se má zveřejňovat. Toto číslo je vyšší, než 44 % kladných odpovědí na stejnou otázku zjištěných před dvěma lety. Nejsilnější podporu má pravidelné zveřejňování výsledků v Indii (89 %), na Filipínách (86 %), v Peru (84 %) a Brazílii (77 %). Podpora je naopak nejslabší v Estonsku (18 %), Švédsku (19 %), Lotyšsku (26 %), Litvě (37 %) a Japonsku (38 %).

Mezinárodní průzkum týkající se reportování aktivit společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, CSR) proběhl mezi srpnem a září 2013 jako součást projektu Grant Thornton International Business Report. Více informací o průzkumu najdete na adrese: http://www.internationalbusinessreport.com/.

Celou tiskovou zprávu naleznete ke stažení zde.

Kontakt pro novináře

Tomáš Hečko
T + 420 603 468 903
E tomas.hecko@cz.gt.com

Pavel Přikryl
T + 420 603 433 884
E pavel.prikryl@cz.gt.com

*) Průzkum byl proveden roku 2011 u TOP 100 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob, který sestavuje Česká daňová správa spolu s Ministerstvem financí ČR.