V Liberci si lidé vyzkoušeli automat na vracení zálohovaných PET lahví, poprvé v ČR

26. 10. 2018

Při běžeckém závodu Nature Run 7. října 2018 v Liberci si návštěvníci jako první v Česku mohli vyzkoušet automat na vracení plastových lahví, běžný například v sousedním Německu.

Za jakoukoli nezmačkanou PET lahev vloženou do automatu lidé získali zdarma novou lahev přírodní minerální vody Mattoni Eco vyrobenou s 50% podílem recyklovaného PETu. První veřejnou ukázku funkce automatu v Česku připravila značka Mattoni, která zde představila principy a význam tzv. depozitního systému na PET lahve*. Právě zálohovým systémem lze získávat dostatečné množství kvalitně vytříděných použitých PET lahví, což je nezbytná podmínka pro výrobu nových lahví s podílem recyklovaného PETu (tzv. rPET).

Po odevzdání jakékoli nezmačkané PET lahve automat vydal stvrzenku (obdobně jako běžný automat na skleněné lahve), za kterou pak byla v Mattoni stanu vydána zdarma nová 0,75l lahev přírodní minerální vody Mattoni Eco vyrobená s 50% podílem rPETu. Během pěti hodin ukázkové činnosti lidé do automatu vložili 374 použitých PET lahví, které pak byly předány k recyklaci.

*Depozitní (zálohový) systém na jednocestné PET lahve

Karlovarské minerální vody, do jejichž portfolia Mattoni patří, si uvědomují potřebu řešit otázku zodpovědného nakládání s plastovým odpadem. Proto ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha iniciovaly v lednu 2018 vytvoření pracovní skupiny Zálohujme. Jedním z výstupů její činnosti má být studie, která navrhne možnosti zálohování jednocestných PET lahví, tzv. zálohový neboli depozitní systém.

V třídění odpadu sice patří Češi k nejlepším v Evropě, nicméně je potřeba ještě více posílit oběh a opětovné využití materiálu, nejlépe na lokální úrovni. To v praxi znamená nastavení spolupráce mezi domácími výrobci i odpadovými a recyklačními firmami tak, aby se na pultech obchodů mohly začít co nejdříve objevovat výrobky v obalech, které obsahují co největší podíl recyklátu. Cílem je získávat recyklát ideálně z obalů prodaných v Česku, aby se ještě více snížila uhlíková stopa a zároveň i náklady na převoz materiálu potřebného pro výrobu nových lahví.

Více informací o zálohovém systému najdete na www.zalohujme.cz.


O Karlovarských minerálních vodách

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V Česku vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku je KMV předním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává 1500 zaměstnanců (před dokončením akvizice tří operací Pepsi v ČR, SR a Maďarsku).

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact – největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVody a LinkedIn.