V Praze proběhne konference o možném propojování dobrovolnictví a firem

8. 10. 2018

Dne 25. 10. proběhne konference „Dobrovolnictví ↔ byznys“, která se bude zabývat spoluprací sektorů dobrovolnictví a firem. Konferenci pořádá nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit.

Nezisková organizace INEX-SDA připravuje pro všechny zájemce o tematiku propojování dobrovolnictví a firem konferenci „Dobrovolnictví ↔ byznys“. Hlavním záměrem je sdílet dobrou praxi v různých oblastech – firemní dobrovolnictví, CSR, nábor nových zaměstnanců s dobrovolnickými zkušenostmi a další. Konference se bude skládat ze dvou částí – prezentace výstupů projektu a panelové diskuze, které se zúčastní zástupci byznysové sféry a představitelé neziskového sektoru. Program se uskuteční 25. 10. v Pracovně na adrese Vlkova 33, Praha 3.

Během první části konference budou prezentovány výstupy projektu Youth Employability via Volunteering. Autor studie „Volunteering and Labour Market“ Ondřej Bárta představí, jak firmy vnímají dobrovolnictví a jak s ním pracují. Lenka Polcerová z INEX-SDA pak představí aplikaci IM-PROVE, která pomáhá dobrovolníkům reflektovat a prezentovat, co se díky dobrovolnictví naučili.

Druhá část konference bude mít podobu panelové diskuze. Hosty panelové diskuze budou Ondřej Bárta, externí výzkumný pracovník; Anna Vaníčková, specialistka v oblasti CSR, KPMG Česká republika; Dominika Herdová, manažerka týmu firemního dobrovolnictví, Byznys pro společnost a Sylva Horáková, výzkumnice a dobrovolnice, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii ČvT.

Program proběhne v češtině. Účast na konferenci je bezplatná. Registrace předem je povinná a probíhá prostřednictvím online formuláře do 10. 10. 2018. Kompletní program s přesným harmonogramem je ke stažení zde. Formulář online přihlášky je pak k dispozici zde.


Zdroj: Tisková zpráva, INEX-SDA