Ve Skutečně zdravých školách se používá jídlo zblízka

26. 4. 2021

Skutečně zdravá škola se v březnu 2021 obrátila na vedoucí školních jídelen škol zapojených do programu s prosbou o sdílení svých zkušeností s využíváním potravin od regionálních producentů a s využíváním biopotravin v rámci školního stravování. Z průzkumu vyplývá, že většina jídelen Skutečně zdravých škol nakupuje čerstvé regionální produkty.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak často školní jídelny regionální produkty kupují, které produktové kategorie nejčastěji objednávají a které překážky jim brání nakupovat více a častěji. Ptali jsme se také, zda a jaké biopotraviny školní jídelny kupují.

Z průzkumu mimo jíné vyplývá, že 89 procent jídelen Skutečně zdravých škol nakupuje čerstvé regionální produkty, 46 procent několikrát týdně, 23,5 procenta dokonce každý den. Nejčastěji jídelny nakupují zeleninu, ovoce, maso a mléčné výrobky. Mezi největší překážky většího uplatnění produktů od regionálních producentů patří nemožnost zásobovat jídelny, vyšší cena a nedostatečná nabídka. Téměř 44 procent školních jídelen Skutečně zdravých škol za poslední rok nakoupilo biopotraviny. Jídelny jsou ochotné si za biopotraviny připlatit, 27 procent z nich je ochotno připlatit 20 % nad konvenční potraviny, 41 procent z nich o 10 procent více. Nejčastěji nakupují bio ovoce, zeleninu a mléčné výrobky.

Níže najdete shrnutí průběžných výsledků, aktuální stav si můžete prohlédnout zde. Do průzkumu se zatím zapojilo 115 školních jídelen. Pokud se vaše školní jídelna do průzkumu zatím nezapojila, můžete dotazník vyplnit zde.

Otázka: Jak často používáte při vaření ve školní jídelně čerstvé výrobky od zemědělců ze svého regionu?

 • Každý den: 23.5 %
 • Několikrát do týdne: 46.1 %
 • 1x za týden: 13.0 %
 • 1–2x měsíčně: 7.8 %
 • Tyto výrobky nepoužíváme: 7.0 %

Otázka: Nakoupili jste v posledním kalendářním roce čerstvé výrobky od regionálních zemědělců?

 • Ano: 88.7 %
 • Ne: 11.3 %

Otázka: Jaký typ potravin od zemědělců ze svého regionu kupujete?

 • Zeleninu: 80.4 %
 • Ovoce: 66.7 %
 • Čerstvé maso: 51.0 %
 • Mléčné výrobky: 34.3 %
 • Jiný typ potravin: 14.7 %

Otázka: Jaké jsou pro vás překážky, abyste potraviny od regionálních zemědělců nakupovali častěji?

 • Nedostatečné možnosti zásobování: 37.7 %
 • Cena regionálních potravin je pro náš rozpočet příliš vysoká: 35.1 %
 • Příliš malá nabídka: 31.6 %
 • Regionální dodavatelé požadují příliš velký objem, nebo cenu závozu: 28.9 %
 • Složitý, nebo zdlouhavý proces nákupu: 15.8 %
 • Požadovaná cena regionálních potravin se nám zdá neúměrně vysoká: 13.2 %
 • Nevyhovující kvalita potravin pro školní stravování: 6.1 %
 • Obáváme se nespolehlivosti regionálních zemědělců: 4.4 %

Otázka: Jaká je pro vás maximální hranice výše ceny biopotravin oproti konvenčním potravinám, abyste je nakupovali pro účely školního stravování?

 • o 10 % vyšší: 41.2 %
 • o 20 % vyšší: 27.2 %
 • o 30 % a více: 3.5 %
 • Nákup biopotravin nezvažujeme: 28.1%

Otázka: Nakoupili jste pro účely školního stravování za poslední kalendářní rok čerstvé potraviny v BIO kvalitě?

 • Ano: 43.9 %
 • Ne: 56.1 %

Otázka: O jaké biopotraviny se jednalo?

 • Ovoce: 56.0 %
 • Zelenina: 50.0 %
 • Mléčné výrobky: 46.0 %
 • Čerstvé maso: 28.0 %
 • Ostatní: 20.0 %

Zdroj: Skutečně zdravá škola – Novinky ze škol – Ve Skutečně zdravých školách se používá jídlo zblízka – výsledky průzkumu. Skutečně zdravá škola – Domů [online]. Dostupné ZDE.

Související

Každý desátý Čech preferuje stravu s vyloučením či omezením masa

Přejít na článek

Asociace společenské odpovědnosti nachystala balíčky udržitelných dárků do Velké vánoční soutěže na Lidovky.cz

Přejít na článek

Většina spotřebitelů v EU je ochotná jíst udržitelněji, ale čelí překážkám

Přejít na článek