Vedení Ergotepu strávilo advent na prodejnách TESCOMA

21. 12. 2015

Nejen na to, jak se v roli prodavače cítil, jsme se ptali Jiřího Černého, generálního ředitele Ergotepu.

Je mnoho způsobů, jak strávit advent v práci… Tak například, vyhodnocovat plnění KPIs za uplynulý rok, strategicky plánovat na následující rok, donekonečna rozebírat průběh vánočního večírku s kolegy, dokupovat poslední dárky, pročítat „péefka“ a sestavovat žebříček jejich originality. Nám přišlo zajímavé, jak s časem naložili vedoucí pracovníci Ergotepu. Zapojili se jako prodavači a prodavačky do vánočního frmolu na prodejnách TESCOMA, aby pomohli v nejvytíženějším čase tohoto roku. Jiřího Černého, generálního ředitele Ergotepu, jsme se zeptali, jak se cítil v roli prodavače domácích potřeb, jak se daří Ergotepu a co zajímavého plánují na rok 2016.

 

Jiří, jak se cítíte v roli prodavače domácích potřeb? Je to pro Vás úplně nová zkušenost?

Ze začátku jsem si nebyl v této pozici úplně jistý, ale celé je to směřováno za hlavním účelem jako pomoc našim zaměstnancům v nejsilnějším obchodním období a jako dobrá motivace pro ně. Nová zkušenost to pro mě není, vyrážíme takto celý management družstva pravidelně před koncem roku již několik let. Rozdělujeme se podle toho, kde je největší potřeba základní pracovní týmy podpořit. Někdo jde na e-shopy balit zásilky, někdo obsluhovat zákazníky na prodejny.

Proč generální ředitel družstva Ergotep v prodejně TESCOMA?

Ergotep s firmou TESCOMA spolupracuje již skoro 10 let, provozně kompletně zajišťujeme jejich značkový e-shop a poslední tři roky budujeme po celé ČR maloobchodní prodejny TESCOMA. Dnes jsme v Česku již největším obchodním partnerem této společnosti. Celá spolupráce je od počátku zaměřena na vytváření pracovních míst pro tělesně postižené, to se daří trvale rozvíjet a dnes jen díky tomuto projektu má hodnotnou práci kolem 100 hendikepovaných lidí.

E-komerce jako v případě e-shopu TESCOMA, který jste zmiňoval, je hlavní činností Ergotepu?

Je tou největší, ale není tou hlavní. Pro nás stále zůstává hlavní náplní vytváření kvalitních pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením a zajištění jejich celkové integrace do společnosti. Nicméně v našich obchodních projektech je e-komerce zastoupena asi ze dvou třetin. E-shopy provozujeme pro naše partnery, provozujeme vlastní, dodáváme na klíč, formou individuálního nebo „krabicového řešení”.

Družstvo Ergotep má na 250 zaměstnanců a jsou to lidé převážně se zdravotním znevýhodněním. Jak se vám daří nacházet zaměstnance a připravovat je na jejich práci?

To je dnes v Ergotepu celý ucelený proces zahrnutý pod rozvinutou personalistiku, která je jednou z nejdůležitějších částí našeho sociálního podniku. Je to souhrn mnoha dílčích kroků od náboru, inzerce, spolupráce s Úřady práce, komunikace s lékaři, až po teoretické a praktické vzdělávání, které zaměstnancům poskytujeme. Programově též pro naše projekty vybíráme regiony s vyšší nezaměstnaností osob se zdravotním postižením, abychom mohli tento stav zlepšovat a dát lidem práci a novou perspektivu.

Dokázali byste toto „HR mistrovství“ předávat i dalším zaměstnavatelům? Nábor zdravých lidí je náročným procesem, co potom nábor lidí, kteří musí čelit předsudkům a mají reálná omezení.

To je vedle obchodních projektů silnou součástí Ergotepu. Dnes u nás funguje vzdělávací centrum Ergoeduka, odkud šíříme naše know-how směrem k dalším sociálním podnikům, klasické podnikatelské sféře a státní správě. Probíhají zde kromě jiného právě kurzy sociálního podnikání a personalistiky zaměřené na specifika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Každý, kdo má potřebu v této oblasti získat ucelené, ověřené informace, má u nás tu možnost.

Prozradíte nám něco z toho, co chystáte na rok 2016?

Je toho víc, ale asi nejvýznamnější bude pořádání mezinárodní konference o sociálním podnikání u nás v Proseči. Bude mít dvě hlavní, nosná témata – jednak zde chceme prezentovat a diskutovat možnosti propojování speciálního školství a chráněného trhu práce. Jako druhé téma představíme Ergoprogress. Tak jsme nazvali manažerský systém řízení integračních sociálních podniků a vyhodnocování jejich efektivity a přínosu pro společnost.

Kolik jste toho dnes prodal, Jiří?

To z hlavy přesně nevím, zákazníků je dnes opravdu hodně, daří se nám, všichni odcházejí spokojeni…

Tak Vám přejeme vysoké tržby nejen za dnešní den a radost z toho, co děláte.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám krásné Vánoce.