Vedení společnosti URW ČR sníží své odměny ve prospěch lidí v první linii

27. 5. 2020

Na znamení solidarity s těmi, na které krize spojená s nemocí COVID-19 dopadla nejvíce, se vedení společnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Česká republika rozhodlo snížit své odměny za měsíce duben a květen, a to o 15 %.

Příslušná suma bude věnována dvěma institucím, Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy a Městské části Praha 11. Tyto prostředky budou použity na nákup potřebného zdravotnického vybavení (defibrilátory apod.) a také na nákup dárkových karet, které budou věnovány lidem v první linii. Je nesmírně důležité podpořit právě ty, kteří riskují svůj život, aby ochránili nás a naše nejvíce zranitelné spoluobčany.

Společnost URW Česká republika, jako majitel a provozovatel největších nákupních center v České republice – Westfield Chodov, Metropole Zličín a Centrum Černý Most, přispívá značnou měrou ke společenskému, environmentálnímu a ekonomickému blahobytu komunit, v rámci kterých operuje. Rozhodnutí národního vedení tímto ještě více poukazuje na svoji strategii podpory místních komunit a těch, kteří to nejvíce potřebují.

Tento finanční dar vyplývá z rozhodnutí všech členů vyššího managementu skupiny, členů dozorčí rady a vedoucích pracovníků v Evropě a USA, kteří se rozhodli snížit své odměny a věnovat příslušnou částku na podporu boje s krizí spojenou s nemocí COVID-19 ve všech zemích, ve kterých URW operuje.


Zdroj: Oficiální prohlášení vedení Unibail-Rodamco-Westfield ČR.

Související