Veganské trendy ve stravování a v kosmetice v Česku

23. 4. 2019

Stravu s vyloučením masa preferuje 5 % Čechů, mezi mladými lidmi od 18 do 34 let je to dokonce až 10 %, vyplývá to z aktuálního výzkumu o veganství v Česku, který letos v březnu realizovala výzkumná agentura Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti.

Veganství je také pro mnoho lidí přímo spojeno s ekologií a zodpovědným, udržitelným a ohleduplným přístupem k planetě. K bezmasému stravování (vegan, vegetarián, pescatarián) se v Česku hlásí 5 % lidí. Další 4 % Čechů uvádí, že maso a ryby jedí pouze příležitostně. Uvádí to aktuální průzkum agentury Ipsos představený na Zelený čtvrtek 18. dubna na členské akci Asociace společenské odpovědnosti.

 

Tomáš Macků, Lucie Mádlová a Martin Ranninger na členské akci Zelený brunch (18. 4. 2019)

Podle získaných dat jsou častěji jiným způsobům stravování otevření mladí lidé, a to jak v Česku, tak ve světě. „Bezmasý jídelníček preferuje v Česku každý desátý mileniál. Stále častěji také od vědců slýcháme, jaké negativní dopady má živočišná produkce na životní prostředí a na změnu klimatu. Pokud bychom tyto dvě linky spojili, mohlo by to znamenat, že si mladí lidé uvědomují svou společenskou odpovědnost směrem k životnímu prostředí a nejsou jim lhostejné environmentální problémy, kterým v současnosti planeta čelí,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která za výzkumem stojí.

Z výzkumu Ipsosu vyplývá, že 9 z 10 Čechů jí vše bez jakéhokoliv omezení, zatímco ve vybraných zemích Evropské unie je to jenom 76 % Evropanů. Zároveň až téměř třetina lidí uvádí, že plánují konzumovat více ryb a luštěnin, naopak méně masa a masných výrobků. To říkají zejména mladí lidé ve věku od 18 do 34 let, důvodem je ekologické hledisko. „Vedle cukru se lidé snaží snížit spotřebu zejména masa, masných výrobků a živočišných tuků, hlavním motivátorem v tomto směru je zdravý životní styl. Ženy oproti mužům častěji zmiňují také etické důvody, muži regulaci hmotnosti či zdravotní problémy,“ dodává k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace výzkumné agentury Ipsos. „Zajímavé rovněž je, že pro třetinu lidí s VŠ vzděláním, kteří snížili nebo plánují snížit konzumaci mléka a výrobků z něj, byla důvodem ohleduplnost ke zvířatům,“ uvádí Macků.

Bezmála polovina tuzemské populace (46 %) si myslí, že v restauracích a kavárnách dochází k růstu nabídky rostlinných produktů, což potvrzuje i předseda České veganské společnosti Martin Ranninger. „Zájem o veganství a rostlinnou stravu v posledních letech roste a my tento vývoj velmi vítáme. Z aktuálního výzkumu lze vidět, že i Češi se zajímají více o rostlinnou stravu a věříme, že s rostoucí nabídkou v obchodech a restauracích zájem poroste ještě více. Omezení konzumace živočišných výrobků přináší mnoho výhod, a to zejména ekologických a zdravotních,“ uvádí Ranninger.

Kromě veganského přístupu ve stravování se někteří Češi zaměřují i na veganskou kosmetiku. Více než polovina populace (53 %) alespoň občas zjišťuje, jestli je obal výrobku ekologický a bezmála polovinu společnosti (49 %) zajímá, jestli byl výrobek testován na zvířatech. S tím také souvisí narůstající obliba veganské módy. Kromě etického hlediska je pro mnohé důvodem, proč dát přednost rostlinné výrobě před živočišnou, argument většího zatížení přírody – ať už jde o výrobu náročnější na zdroje, větší množství způsobeného odpadu nebo velmi vysokou míru produkce skleníkových plynů zvířat.


O výzkumu:
Výzkum byl realizován v březnu 2019 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let (podle věku, pohlaví, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání). Celkem se ho zúčastnilo 1016 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. V případě zájmu můžeme zaslat celou závěrečnou zprávu z výzkumu (na osobní vyžádání na mailu info@a-csr.cz).

O Asociaci společenské odpovědnosti:
Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší platforma společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Hájí zájmy bezmála 280 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a SDGs. Od roku 2016 se A-CSR stala národním ambasadorem Giving Tuesday, největšího světového svátku dárcovství. Od roku 2017 uděluje prestižní Ceny SDGs za naplňování globálních cílů a v letošním roce pořádá na podporu ocenění unikátní turnaj ženského fotbalu za Cíle udržitelného rozvoje od OSN Global Goals World Cup Prague.

O agentuře Ipsos:
Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 89 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje.
Více na www.ipsos.cz.

O České veganské společnosti:
Jako nezisková organizace usiluje Česká veganská společnost o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu. Cílem projektů je zlepšovat a usnadňovat život lidem, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů nebo je úplně vyloučit.