Věnujte hodinu své práce dětem!

15. 11. 2019

Každá věnovaná koruna pomáhá, protože putuje na sbírkové konto projektu POMOZTE DĚTEM.

Kuře přichází s jednoduchým nástrojem, kterým lze snadno poslat finanční pomoc na sbírkové konto Pomozte dětem. Na www.hodinadetem.cz si pomocí snadného návodu navolíte Vaši symbolickou hodinovou mzdu a ta se pak jednoduše přes platební bránu PayU odešle na sbírkový účet Pomozte dětem. Odtud jsou peníze distribuovány dál nejpotřebnějším dětem po celé České republice. V případě zájmu Vám bude automaticky odesláno potvrzení o daru. Darovat můžete libovolný počet hodin, pakliže se Vám zdá jedna málo!

Oslovit můžete Vaše zaměstnance, ať věnují pod jménem Vaší společnosti hodinu své práce dětem. Motivovat je můžete tím, že darovanou částku například jako firma znásobíte. Stačí, aby Vaši zaměstnanci zadali odkaz v následujícím formátu, tedy za lomítkem uvedli jméno Vaší firmy (např: www.hodinadetem.cz/drmax).

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí. Za 22 let existence sbírky pomohla bezmála dvěma stům tisícům dětem částkou 243 117 088 Kč. Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku po celé České republice.

Pomáháme dětem se smyslovým, tělesným a mentálním postižením, dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným, žijícím mimo vlastní rodinu, znevýhodněným sociálním vyloučením, ohroženým týráním, zneužíváním a zanedbáváním, dětem s psychickými obtížemi či duševním onemocněním a dalším jakkoliv ohroženým dětem. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů Česka, pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů. Maximální výše nadačního příspěvku ze sbírky je u ročních projektů 350 000 Kč, u individuálních projektů pak 50 000 Kč.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:

  • zvyšování kvality života dětí,
  • vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace,
  • podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Darujte svou hodinu dětem pravidelně, staňte se členem Klubu přátel Kuřete. Budete dostávat informace o podpořených projekech a aktivitách Kuřete. Více o sbírce a pomoci dětem na www.pomoztedetem.cz.


Zdroj: Pomozte dětem.