Veolia v době pandemie pomáhala zdravotníkům i místním komunitám

3. 6. 2020

Pandemie koronaviru byla ve znamení vzájemné pomoci. Solidarita patří k základním hodnotám společnosti Veolia, ta proto nezůstala pozadu. Především na pomoc zdravotníkům a seniorům společnost darovala více než 10 milionů korun, osobně se zapojili i zaměstnanci společnosti.

Zajistit profesionální služby zákazníkům a zdravé a bezpečné prostředí pro zaměstnance patří mezi přijaté závazky skupiny Veolia v oblasti společenské odpovědnosti. Tomu odpovídaly i první týdny krize, kdy absolutní prioritou společnosti bylo zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek a dezinfekce především pro své pracovníky v první linii a zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky vody, tepla a elektřiny domácnostem, průmyslovým klientům a dalším smluvním partnerům z obecní i terciální sféry.

Přijatá opatření se osvědčila, bezpečné dodávky vody a energií se podařilo zajistit ve všech regionech a bez omezení. Společnost Veolia se mohla soustředit na další ze svých závazků: podporu místních komunit. „Cílem bylo nejen podpořit nejohroženější skupiny, tedy zdravotníky a seniory, ale zároveň poskytnout takovou formu pomoci, která by odpovídala profilu naší společnosti a do které bychom vložili i něco ze sebe,“ říká Eva Kučerová, ředitelka komunikace společnosti.

Krom výrazné finanční pomoci mnoha obcím a zdravotnickým zařízením po celé ČR Veolia realizovala vlastní projekty, do kterých se zapojili i její zaměstnanci. Jedním z nich byla výroba vlastních ochranných štítů, navržených kreativci společnosti. Především do nemocnic jich darovali 20 tisíc. V Praze zaměstnanci společnosti rozvezli zdravotníkům a seniorům více než 4000 obědů zdarma, pod názvem „menu, které pomáhá“. Také ušili tisíce roušek pro potřebné a do domovů pro seniory darovali několik tisíc litrů dezinfekce, kterou nakoupili nebo sami vyrobili.

Myšleno bylo i na ekonomické dopady koronaviru. Nadační fond Veolia podpořil stávající pracovní místa podnikatelů, jejichž podnikání bylo pandemií zásadně ovlivněno. Na historicky prvním online zasedání byla schválena podpora pro 32 příjemců, mezi které byla rozdělena částka 1 milion Kč.


Zdroj: Společenská odpovědnost v době koronaviru, Veolia Česká republika, a.s.

Související

Česko v SDG indexu obsadilo 8. místo. Nejvíce ztrácí v oblasti klimatických opatření

Přejít na článek