Veřejná debata na téma Domácí a genderově podmíněné násilí otevřela naléhavá témata a vyzvala k diskusi

Ze světa členů

15. 5. 2023

Pět odborníků, kteří se v praxi věnují problematice domácího a genderově podmíněného násilí, diskutovalo na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU) při veřejné debatě zorganizované Ústavem sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. Moderoval ji redaktor Českého rozhlasu České Budějovice Filip Černý a v publiku byli studenti sociální práce i z dalších oborů a také řada pedagogů.

Další z cyklu otevřených debat, který fakulta pořádá už od roku 2021, mělo opět velmi naléhavé a aktuální téma – o to víc, že se v něm projevily i dopady pandemické krize a dalšího vývoje společnosti, který přinesl témata jako válka a zdražování. To všechno zesiluje pocity napětí a úzkosti a strachu, což se projevuje bohužel i v tom, že je evidován nárůst hlášeného domácího i genderově podmíněného násilí.

Odborníci bijí na poplach, protože zkušenosti psychologů, krizových interventů, sociálních pracovníků i policistů, které zaznamenávají v praxi, jsou velmi výmluvné. O několik kazuistik se podělili s posluchači také účastníci veřejné debaty na ZSF JU. „Debata byla velmi povedená, dotkla se všech témat, která jsme si v programu naplánovali, a zazněly při ní i věci, o nichž se moc nemluví. Třeba to, že domácí násilí není jen doménou mužů nebo nevzdělaných lidí. Hodně se samozřejmě mluvilo o negativním dopadu na děti, které v takovém prostředí vyrůstají,“ shrnula Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., která akci zorganizovala společně s Mgr. Stanislavem Ondráškem, Ph.D. „Všichni diskutující mají mnoho zkušeností ze své praxe, reagovali na sebe a skvěle se doplňovali. Každý z nich díky své odbornosti vidí téma z jiného úhlu pohledu, ale mají stejný cíl,“ dodal dr. Ondrášek. V této souvislosti je nutné rozšiřovat a podporovat systematickou a koordinovanou mezioborovou spolupráci.

Program zahrnoval tato témata: Vymezení domácího a genderově podmíněného násilí; Legislativní ukotvení problematiky; Stigmatizace; Práce s obětí domácího a genderově podmíněného násilí a Práce s agresorem. Pozvání přijali tito odborníci: Mgr. Hana Kadlecová – Intervenční centrum Diecézní charity České Budějovice; Mgr. Bc. Pavel Bláha – psycholog/psychoterapeut, Centrum Agáta Diecézní charity České Budějovice; Mgr. Markéta Pinerová – poradna Bílého kruhu bezpečí České Budějovice; JUDr. Jana Tomešová – Advokáti Písek, a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Barbora Urbanová, která se tématu věnuje i ve své iniciativě Pod svícnem. I skrze ni se snaží tato naléhavá témata otvírat při politických jednáních. „Problematika domácího násilí je v naší společnosti dlouhodobě opomíjené téma. Přitom se týká až pětiny naší země,“ uvedla s tím, že hned po vraždě považuje domácí násilí za nejhorší zločin vůbec.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má od roku 2021 zpracovaný svůj vlastní Plán genderové rovnosti. Jde o jeden z nástrojů, pomocí něhož chce univerzita implementovat opatření ke zlepšení podmínek v oblasti genderové politiky nejen v oblasti vzdělávání, ale také ve vědě a výzkumu a v neposlední řadě v rámci třetí role univerzit, kterou je služba společnosti a společenské působení.

Akce byla podpořena z projektu Programu na podporu strategického řízení JU 2022–2023 „Veřejné debaty o aktuálních společenských a etických otázkách na ZSF JU“.


Zdroj: Veřejná debata na téma Domácí a genderově podmíněné násilí otevřela naléhavá témata a vyzvala k diskusi. ZSF JU. Tisková zpráva.

Související

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Přejít na článek

Istanbulská úmluva: Největší mýty a proč ji Česko ještě neratifikovalo?

Přejít na článek

Děti vyskákaly na obědy do mateřských škol přes 1,7 milionu korun

Přejít na článek