Víte, jak zlepšit místo, ve kterém bydlíte?

11. 1. 2017

Zúčastněte se programu, skrze který Tesco, člen Asociace společenské odpovědnosti, rozděluje 2 700 000 korun 90 organizacím po celém Česku. Podpoří tak projekty, které pomáhají místním komunitám.

S novým rokem se mohou neziskovky a příspěvkové organizace ucházet o grant v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco.

Celkově se rozdělí 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR. Grant může mít různá zaměření například na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní rozvoj, životní prostředí, atd.

Přihlaste projekt vaší neziskové nebo příspěvkové organizace do programu, získáte tím nejen nové zkušenosti, medializaci vaší činnosti, ale představíte svou činnost lidem v okolí vašeho působení.

Povzbuďte vybrané neziskové organizace, ať využijí možnosti prezentovat se v ochodech Tesco před zákazníky nebo aspoň sdílejte informace o programu ve svých statusech na sociálních sítích. V loňském roce se do programu přihlásilo celkem 648 projektů ze všech regionů.

Projektem s největším počtem hlasů se stalo Vidět tvýma očima – asistence pro nevidomé děti. Cílem projektu bylo přispět k vyšší samostatnosti a aktivnímu zapojení dětí a mládeže se zrakovým postižením do běžného života a odlehčit rodinám v každodenní péči o ně. Speciálně vyškolení asistenti tak díky podpoře Tesco pravidelně doprovázejí tyto děti a pomáhají jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, kde je zapotřebí vidět, a které jejich vidící vrstevníci běžně sami dělají. Rozšiřují tím jejich sociální vazby, informovanost, zkušenosti mimo okruh rodiny i školy a zvyšují možnosti integrace.

Na stránce https://pomahame.itesco.cz/ naleznete podmínky výzvy a přihlašovací formulář. Přihlašovat se můžete od 2. do 31. ledna 2017.