Vláda podporuje zapojení českých firem a organizací do iniciativy OSN Global Compact

15. 1. 2015

Vláda České republiky schválila v usnesení č. 199 strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR.

Cílem tohoto dokumentu, připraveného pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR a dalšími zainteresovanými stranami, je přispívat k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti firem v České republice a jejímu pozitivnímu vlivu na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

V souvislosti s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti doporučuje Národní akční plán CSR českým firmám a organizacím přijmout základní principy platformy UN Global Compact, vytvořené pod záštitou OSN. Vláda také aktivně podporuje založení české národní sítě této mezinárodní iniciativy firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje UN Global Compact téměř 13 000 organizací (z toho přes 8 000 firem) ze 165 zemí světa.

Zvýšení povědomí o UN Global Compact v České republice je jedním z cílů Asociace společenské odpovědnosti, hostitelské organizace budoucí české národní sítě. Tato nezisková organizace tvoří platformu, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další subjekty. Na založení národní sítě UN Global Compact v České republice spolupracuje s Radou kvality ČR.

Rada kvality ČR je poradním, iniciačním a koordinačním meziresortním orgánem vlády ČR zaměřeným na podporu aktivit v oblasti kvality a společenské odpovědnosti. „Vláda si plně uvědomuje význam, jaký má téma společenské odpovědnosti pro budoucnost. Proto v loňském roce přijala – ve spolupráci s Radou kvality – Národní akční plán CSR, který má naplno nastartovat a rozvinout využívání CSR v českých podmínkách,“vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Ve vzájemném memorandu se Rada kvality ČR a Asociace společenské odpovědnosti koncem roku 2014 dohodly na spolupráci při rozvoji a koordinaci konceptu CSR a udržitelného rozvoje v ČR, a na realizaci společných projektů a záměrů v oblasti CSR. Dále se dohodly spolupracovat při založení Národní sítě Global Compact Česká republika. V brzké době tak do ČR přinesou mezinárodní know-how největší platformy společenské odpovědnosti na světě.

Díky vládní podpoře a aktivitám Rady kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti a řady dalších subjektů konečně i v České republice počet firem a organizací, které se rozhodly ztotožnit s deseti základními principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce, roste. „Jako první nadnárodní společnost v České republice přijal deset základních principů UN Global Compact T-Mobile Česká republika, začátkem tohoto roku se připojila IKEA Česká republika. Dalšími významnými podporovateli a signatáři jsou například Nizozemsko-česká obchodní komora a Česká společnost pro jakost“ dodává Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Dle nařízení Evropské komise budou muset velké společnosti v následujících letech povinně vykazovat své nefinanční aktivity. Firmy, zapojené do UN Global Compact, budou mít značnou výhodu. Tzv. Communication on Progress (zpráva o CSR, kterou jim Global Compact nabízí) jim pomůže každý rok zhodnotit současný stav implementace principů CSR, a definovat potřeby, rizika i příležitosti do budoucna. Zároveň plně koresponduje s tímto evropským nařízením, takže firmám značně usnadní jeho plnění.