Vlha, dudek, moták… Rezervace velkých kopytníků je mimořádně bohatá na vzácné ptáky

13. 6. 2021

Bývalý vojenský prostor Milovice, na jehož rozsáhlé části se rozkládá rezervace velkých kopytníků, je mimořádně bohatý na vzácné druhy ptáků. Potvrzují to nová pozorování ornitologů, kteří na jaře letošního roku lokalitu opakovaně monitorovali v rámci projektu mapujícího vývoj biologické rozmanitosti v bývalých vojenských újezdech.

„Z hlediska ptáků je to naprosto unikátní lokalita. Jde o zcela mimořádné refugium ptačí biodiverzity,“ zdůraznil David Storch z Centra pro teoretická studia při Univerzitě Karlově a Akademii věd České republiky. Za dva dny pozorování zaznamenal v lokalitě například krutihlavy obecné, koroptve, pěnice vlašské, oba druhy bramborníčků nebo vlhy pestré. „Ty se v lokalitě vyskytovaly také při předchozím pozorování, takže někde v blízkém okolí mohou hnízdit, byť skoro jistě mimo pastvinu velkých kopytníků,“ doplnil David Storch.

Tím ale výčet vzácných ptáků zachycených při ornitologickém pozorování zdaleka neskončil. Mezi dalšími spatřenými druhy byl například ťuhýk šedý, strakapoud prostřední, včelojed, dudek chocholatý nebo oba druhy luňáků. „Luňák červený dokonce útočil na hnědého!“ popsal David Storch svoje pozorování. Přímo po pastvině se procházeli také jeřábi popelaví. Mezi vzácné druhy dravců, kteří se v lokalitě vyskytují, patří moták lužní. „Pozoroval jsem krásného samce, takhle dobře jsem ho viděl poprvé v životě,“ podotkl David Storch.

Lokalita podle jeho slov vyniká právě množstvím vzácných druhů, které jsou tam koncentrované ve vysokých počtech. „Řada z těch druhů se sice vyskytuje i jinde v Česku, ale v nesrovnatelně menších populačních hustotách. Koroptve a skřivani polní bývali běžnými druhy zemědělské krajiny, ale kvůli průmyslovému zemědělství jejich početnosti výrazně klesly, zatímco v rezervaci je jich opravdu spousta. Podobně bramborníčci, strnadi luční, pěnice vlašské nebo krutihlavi sice nejsou úplně vzácní, ale v takový počtech se skoro nikde nevyskytují. V tom jsou Milovice unikátní,“ upozornil David Storch.

„Podobně bohatá jsou v Milovicích také společenstva motýlů, včel, rostlin a dalších skupin organismů. Pro ty všechny jsou Milovice nenahraditelným útočištěm. Mohou zde totiž existovat ve velkých populacích, zatímco jinde v Česku spíše živoří na malých izolovaných ostrůvcích přírodních biotopů v jinak neobyvatelné krajině. Skutečnost, že v Milovicích žije velký počet druhů, včetně těch vzácných, ve velkém počtu jedinců, je ohromně důležitá. Právě druhově bohatá společenstva s velkými populacemi jednotlivých druhů totiž umožňují přizpůsobování se změnám prostředí. Platí to pro změny přirozené, i ty, jejichž původcem je člověk. Příroda zkrátka potřebuje mít v těžkých chvílích z čeho vybírat,“ dodává Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Na území bývalého vojenského prostoru Milovice byla před lety vyhlášená Evropsky významná lokalita, loni se stal Národní přírodní památkou. „Z některých chráněných území jinde v Česku vzácné druhy postupně mizí, protože v nich chybějí finanční prostředky na vhodnou péči. Jsme rádi, že v bývalém vojenském prostoru Milovice zůstalo mnoho z původní pestrosti zachováno i díky tomu, že podstatnou část této lokality dlouhodobě udržuje pastva velkých kopytníků. Do rezervace se vracejí i některé druhy motýlů, které tam již před desítkami let vyhynuly, ale velcí kopytníci pro ně dokázali znovu vytvořit vhodné prostředí,“ poznamenal Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Rezervace velkých kopytníků vznikla v bývalém vojenském prostoru Milovice v roce 2015. Jejími obyvateli jsou zubři, divocí koně a zpětně šlechtění pratuři. V současné době se nachází na ploše přes 250 hektarů. Velcí kopytníci pastvou pomáhají potlačovat agresivní druhy trav a náletových křovin a vytvářejí tak prostor pro květiny, motýly a další skupiny organismů.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět zasláním zprávy ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz nebo na e-shopu www.zelenadomacnost.com.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Semix, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Megabooks CZ, Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.


Zdroj: Vlha, dudek, moták… Rezervace velkých kopytníků je mimořádně bohatá na vzácné ptáky, potvrdil ornitologický výzkum. Česká krajina o.p.s. Tisková zpráva, 4. 6. 2021.

Související

Princ William letos poprvé ocení projekty řešící environmentální problémy

Přejít na článek

Směřování ke klimatické udržitelnosti: co je to uhlíková neutralita?

Přejít na článek