Všechny obaly od McDonald’s budou do roku 2025 udržitelné

21. 1. 2018

Společnost oznámila významný krok k zajištění toho, aby 100 % obalů pocházelo z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných udržitelných zdrojů v průběhu následujících osmi let.

V současné době pochází 50 % obalů pro zákazníky McDonald’s z udržitelných zdrojů a celkem 64 % obalů, které jsou vyrobeny na bázi vláken (fibre-based packaging). „Jako největší restaurační společnost na světě máme zodpovědnost využívat naše zdroje k tomu, abychom zaváděli změny, které budou mít smysluplný dopad na celý svět,“ uvedla Francesca DeBiase, ředitelka dodavatelského řetězce McDonald’s a Sustainability Officer.

Společnost McDonald’s se zavázala spolupracovat s místními samosprávami, zástupci průmyslu a experty na ochranu životního prostředí, aby tohoto cíle dosáhla. Patří sem hledání způsobů, jak vytvořit chytřejší návrhy obalů, připravit nové recyklační programy pro jednotlivé země a zahájit vzdělávací iniciativy mezi zaměstnanci a zákazníky.

Francesca DeBiase k plánu dodala: „Naši zákazníci nám říkají, že odpad z obalů je velmi závažným environmentálním problémem, který je třeba aktivně řešit. Naším cílem je provést změny, které si naši zákazníci přejí a využívat méně obalů, které pocházejí ze zodpovědných zdrojů, a které jsou navrženy chytře. Naše restaurace by měly uvnitř i mimo ně zvyšovat povědomí a zájem o recyklaci, a tudíž pomáhat vytvářet čistší komunity.“

Tento krok podpořily přední environmentální organizace, jako je WWF, Fond pro ochranu životního prostředí a Rada lesního managementu. „Společnost McDonald’s stále zvyšuje laťku udržitelnostu, když stanovuje tyto ambiciózní cíle a spolupracuje s partnery v celém hodnotovém řetězci, aby společně dosáhli maximálního dopadu,“ řekl Tom Murray, viceprezident pro ochranu životního prostředí v Environmental Defense Fund.

Sheila Bonini, senior viceprezidentka ve společnosti WWF, k tématu uvedla: „Chytřejší nakládání s odpady začíná zlepšováním zdrojů, zvýšením spolupráce v hodnotovém řetězci a lepší komunikací se zákazníky. Toto oznámení demonstruje silné vedení společnosti McDonald ve vývoji řešení pro balení a recyklaci v rozsahu, který může prodloužit životnost našich přírodních zdrojů a posunout jeho průmysl k udržitelnějším postupům.“


Zdroj: All McDonald’s packaging will be sustainable by 2025 – Climate Action Programme. Climate Action Programme [online]. Copyright © 2018 Copyright [cit. 21.01.2018]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.