Výherci akcelerátoru bourají tabu o sexuálním životě hendikepovaných a seniorů

7. 2. 2018

Již 5. ročník akceleračního programu Impact First má své vítěze. Je to organizace Freya, která pomáhá lidem se zdravotním hendikepem, seniorům a seniorkám žít naplno v oblasti sexuality a vztahů.

Slavnostní zakončení programu proběhlo ve čtvrtek 1. února 2018 v coworkingovém prostoru Impact Hub Praha. Vítězný tým získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč od partnera projektu – Nadace České spořitelny, navazující podporu mentorů a členství umožňující práci ve sdílených prostorech sítě Impact Hub. „Za výhru se chystáme natočit videoklipy, které budou sloužit ke snížení stigmatizace a tabuizace tématu sexuality lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek,” říká spoluzakladatelka projektu Freya Lucie Šídová.

Freya je organizace, která vzdělává pracovníky pomáhajících profesí a pečující osoby v tom, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů u lidí se zdravotním hendikepem, seniorů a seniorek. V této oblasti poskytují poradenství, publikují odborné články, propagují sexuální asistenci. Prosazuje myšlenku, že sexualita je běžnou součástí života, je úplně normální ji řešit a mluvit o ní.

 

Výtězky 5. běhu Impact First Lucie Šídová a Petra Hamerníková s mentorem Filipem Ramešem

Stěžejním kritériem při rozhodování poroty byl posun projektu, rozvoj týmu a společenský dopad. „I v tomto běhu bylo rozhodování velmi těžké. Během slavnostního vyhlášení jsme viděli deset skvělých prezentací všech týmů, a u každého z nich jsme zaznamenali obrovský posun, kterého dosáhli v průběhu akcelerátoru. Freya nás překvapila posunem i v mentální rovině týmu, kdy jsme viděli jak se i obě zakladatelky, díky práci v akcelerátoru, dívají na svůj projekt novýma očima,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

Od září 2017 do ledna 2018 se programu Impact First zúčastnilo 10 organizací, mezi které patří: Camellus, Centrum RoSa, Cukrárna Ludmilka, Freya, Linka tísňové péče Život 90, Maturus, SMysl, Vítr ve vlasech, Vrátka a Tiché spojení. V rámci programu, a především díky intenzivní práci s mentory, si účastníci vylepšili a stabilizovali své společensky prospěšné podnikání, a to ve všech oblastech byznysu jakými jsou např. organizace práce, nastavení kompetencí v týmu, marketing, cenotvorba, finanční plánování.

„Je to pro nás velká zkušenost. Pohybujeme se v oblasti sociální práce a byznys je pro nás vzdálenější. Proto jsme vděčné za to, že jsme měly možnost strávit 5 měsíců po boku zkušenějších a pilovat náš projekt.” říká Petra Hamerníková, druhá zakladatelka projektu FREYA.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.O programu Impact First

Impact First je akcelerační program poskytující odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. Jeho cílem je vybudovat komunitu podnikatelů, kteří jsou nezávislí na grantové a dotační podpoře a zároveň jsou úspěšní v oblasti sociálního podnikání. Je určený pro neziskové organizace, sociální a společensky prospěšné podniky a pro neformální skupiny jednotlivců. Do akcelerátoru mohou vstoupit týmy s již existujícím projektem, který má své uživatele nebo zákazníky.

Program Impact First je také partnerským programem pro navazující akcelerační program Edison, který se dále zaměřuje na škálování dopadu vybraných sociálních inovací a posun směrem k systémové změně daného společenského problému. Edison je realizován společností RegioHub s.r.o. a je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Více informací na www.impactfirst.cz

O Nadaci České spořitelny

Při založení Nadace České spořitelny v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším, a zároveň přispívat k rozvoji společnosti. Hlavním cílem je vytvářet prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací v podnikání a ve vzdělání.

Program sociálního bankovnictví České spořitelny je určený pro sociálně zaměřené neziskovky a podniky se sociálním přesahem. Prostřednictvím sociálního bankovnictví pomáháme organizacím růst a stabilně stát na pevné zemi. Více na https://www.csas.cz/cs/socialni-bankovnictvi


Zdroj: Tisková zpráva, tiskové oddělení Impact Hub Praha