Vyšla nová technická norma ČSN ISO 01 0391

17. 10. 2013

Norma Systému managementu společenské odpovědnosti organizací specifikuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru).

U příležitosti vydání této nové technické normy pořádají ÚNMZ (jako národní normalizační organizace) a ČSJ (jako Centrum technické normalizace) seminář, na který Vás tímto srdečně zveme.

Na semináři s příspěvkem vystoupí mimo jiné předsedkyně sekce a Ing. Přemysl Filip, MSc. (senior manažer společenské odpovědnosti, Vodafone). Seminář je přístupný široké veřejnosti, účast na něm je bezplatná, počet míst je limitován velikostí sálu.

Další informace o programu semináře a způsobu přihlášení najdete v přiložené pozvánce.